Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Projektstöd IF

Ledare och deltagare står i en ring och sträcker in händerna mot mitten.

Projektstöd IF är ett ekonomiskt stöd riktat till idrottsföreningar. Syftet är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att genomföra olika aktiviteter och insatser, bland annat i syfte att öka antalet medlemmar i åldern 7 – 25 år och att öka och utveckla ledare i föreningen.

(Uppdaterat 31 oktober 2023)
Nu är denna omgång medel i Projektstöd IF slut. Information om nästa omgång kommer att läggas ut här inom kort.

Två riktlinjer att förhålla sig till för att vi ska kunna godkänna er ansökan


1. ParaMe

För att er ansökan ska behandlas behöver er förening vara registrerad på ParaMe. Den digitala plattformen är ett av Parasport Sveriges rekryteringsverktyg med syftet att synliggöra Sveriges parasportutbud och underlätta för nya utövare att hitta en passande idrottsförening. Här kan ni registrera er förening på ParaMe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., om ni inte redan har gjort det.

2. Individuella kostnader och ordinarie verksamhet

Det ekonomiska stödet beviljas inte för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter eller för att bekosta sådant som är att betrakta som ordinarie verksamhet, så som kostnader för läger och större materialinköp. Däremot kan nya och utvecklande inslag godkännas, till exempel specifika utbildningar på ett läger eller mindre materialinköp som hinder och konor i syfte att skapa en verksamhet som öppnar upp för fler och nya målgrupper.

Större materialinköp
För ansökningar gällande större materialinköp hänvisar vi er till ert RF-SISU-distrikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så söker ni som idrottsförening Projektstöd IF

Det ekonomiska stödet kan endast sökas via idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline. För att kunna ansöka behöver du ha behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". Föreningen behöver även ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund Pdf, 682.4 kB, öppnas i nytt fönster. som guidar er genom ansökningsprocessen. Kontakta IdrottOnlines support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid behov av tekniskt stöd. OBS - Sista anökningsdag 15 oktober 2023.

Huvudområden 2022 - 2023


1. Inkludering av underrepresenterade grupper

De ekonomiska medlen beviljas för aktiviteter eller insatser som syftar till att:

 • göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
 • göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Några exempel på innehåll i er ansökan

 • Uppstart av barn- och ungdomsgrupp med kostnader som mindre materialinköp som träningsredskap, ledarutbildning med inriktning barn- och ungdom, hallhyra under uppstartsåret och marknadsföringskostnader.
 • Rekryteringssatsning för personer med utländsk bakgrund eller med socioekonomiska utmaningar med kostnader för tolk, prova-på-aktiviteter och översättning av diverse material.

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

De ekonomiska medlen beviljas för aktiviteter eller insatser som syftar till att:

 • utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
 • implementera nya tränings- och tävlingsformer.
 • mindre materialinköp eller anpassning av idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Några exempel på innehåll i er ansökan

 • Enklare tillgänglighetsanpassningar och mindre materialinköp som ramper, duschpallar, stolar och kontrastmarkeringar. Idrottsmaterial som konor, hinder och bollar.
 • Tillgängligt kommunikationsmaterial som flyers och informationsbroschyrer med punktskrift, utbildning i tillgänglig informationsteknik på hemsida, epost och sociala medier.
 • Satsningar för att skapa nya rutiner för att säkerställa ledares utdrag ur polisens belastningsregister, innehållande möteskostnader och konsultarvoden.
 • Utbildnings- eller certifieringsinsatser rörande HBTQ-frågor.
 • Workshop och ledarutbildningar innehållande träningsupplägg, bemötandeutbildning för olika diagnoser.
 • En ny barn-/ungdomsgrupp ska kunna åka på en tävling på nybörjarnivå.

Observera att vi endast listat några exempel och att dessa inte ska ses som ett facit. Er ansökan görs med fördel utifrån era verksamhetsplaner och syftar till att minska trösklarna för er som idrottsförening att utvecklas.

En ledare kramar om ett barn under en övning i five-a-side

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ansökningsverkstad

Parasport Sverige