Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Trygg Idrott

Parasport Sveriges verksamhet är idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. I vår verksamhet ska alla känna sig välkomna och kunna känna delaktighet och gemenskap. I Parasport Sveriges verksamhet ska alla kunna delta efter just sina förutsättningar.

Inom hela idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Parasport Sverige driver också projektet Trygg Idrott med syftet att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar inom parasporten med personer med intellektuell funktionsnedsättning som den primära målgruppen.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering