Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Återstartsstöd till föreningar

En kille gör tummen upp mot kameran på ett idrottsläger.

Svenska Parasportförbundet drabbades väldigt hårt av coronapandemin. Förbundet har fått ta del av de statliga ekonomiska stöd som Riksidrottsförbundet fördelat ut för att återstarta idrotten i Sverige. Stora delar av dessa medel kan Svenska Parasportförbundets föreningar och distriktsförbund ansöka om att ta del av.

Hittills har cirka 250 föreningar och nästan alla distrikt sökt medel. Återstartsmedlen kommer att vara sökbara under 2023 och 2024. Vi ser att utvecklingen går framåt och att mycket verksamhet är igång. Enligt de LOK-siffror som finns för deltagande i idrott 2022 har Svenska Parasportförbundet fortfarande 38 procent lägre deltagande 2022 jämfört med 2019.

Föreningar kan även söka återstartsstöd genom sina RF-SISU-distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omgång 3 av återstartsstödet - Slut

(Uppdaterat 17 oktober 2023)
OBS! Nu är den tredje potten för återstart slut. Vi ber er att invänta Omgång 4 som meddelas inom några veckor.
Föreningar som inte sökt omgång två kommer att prioriteras i den senaste perioden. Föreningen kan ansöka om upp till 30 000 kr totalt och stödet söks via Idrottonline – du hittar formuläret Återstart 3 under fliken Idrottsmedel. Sök stödet så snart som möjligt och senast den 1 oktober 2023. Det framgår tydligt med konkreta exempel i formuläret vilka aktiviteter och utvecklingssatsningar som föreningen kan söka medel för:

  • Ledarrekrytering: Föreningen kan söka stöd för diverse insatser som syftar till att få fler aktiva ledare.
  • Ledarutbildning: Utbilda föreningens ledare genom RF/SISU:s, Parasportförbundets eller andra kurser eller utbildande insatser.
  • Prova-på-dag med Fritidsbanken: Föreningar kan få bidrag för att genomföra en prova-på-dag i samverkan med den lokala Fritidsbanken eller motsvarande.
  • Tävling: Stöd kan sökas av förening för att få igång tävlingsverksamhet igen. Det kan t.ex. vara:
    • Bidrag för aktiva och ledares att deltagande på tävling, t.ex. resa eller deltagaravgift.
    • Kostnader för licensiering/klassificering.
    • Föreningen är arrangör av tävling/turnering/cup/event/serieomgång.

Omgång 4 av återstartsstödet

Under hösten 2023 kommer det finnas mer information om återstart 4. Det kommer att formuleras nya riktlinjer för återstart till idrottsföreningar.

Krav för att få söka stödet:

Stöd i ansökningsprocessen

Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline. För att kunna ansöka behöver du ha behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". Föreningen behöver även ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som stöd i ansökningsprocessen finns ett dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur ni kan formulera er. Om ni har frågor om IdrottOnline kontaktar ni deras support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som förening kan ni också ta kontakt med ert respektive Specialdistriktsförbund (SDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering

Föreningen är skyldig att återrapportera hur pengarna har använts. Den återrapport som finns i er ansökan i Idrottonline skickas in till Svenska Parasportförbundet via systemet.

Omgång 3: senast den 30 november 2023.


Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ansökningsverkstad

Parasport Sverige