Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Ekonomiska stöd

Parasport Sveriges stöd

 

Återstartsstöd

Svenska Parasportförbundet drabbades väldigt hårt av coronapandemin. Förbundet har fått ta del av de statliga ekonomiska stöd som Riksidrottsförbundet fördelat ut för att återstarta idrotten i Sverige. Stora delar av dessa medel kan Svenska Parasportförbundets föreningar och distriktsförbund ansöka om att ta del av.

Projektstöd IF

Projektstöd IF är ett ekonomiskt stöd främst riktat till idrottsföreningar med barn-och ungdomsverksamhet, men stödet gäller även för personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder). Syftet är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att genomföra aktiviteter och insatser, bland annat i syfte att öka antalet medlemmar och ledare, utveckla befintliga ledare och skapa tryggare miljöer i föreningen. Till hösten 2024 kommer det även vara möjligt att söka stöd för insatser riktade til lmålgruppen +65.

Stipendier och fonder

Parasport Sverige administrerar ett antal fonder och stipendier som aktiva, ledare och föreningar på både bredd- och elitnivå kan söka medel från.

Andra stöd och bidrag

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd på rf.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggnings- och lokalstöd

Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns för att bidra tatt skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns. Stödet administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Allmänna Arvsfonden

Hos Allmäna Arvsfonden kan du söka lokalstöd och stöd till utveckling av idrottsverksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer på Allmäna Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrigt


Det kan också finnas kommunala och regionala bidrag att söka. Det finns även stiftelser som delar ut stöd till idrottsföreningar och annan verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ansökningsverkstad

Parasport Sverige