Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Tillgänglighet

Tillgänglighet kan betyda många olika saker, och olika saker för olika människor. Parasport Sverige har arbetat mycket med tillgängligheten på idrottsanläggningar och träningslokaler. God tillgänglighet betyder att alla ska ha möjlighet att röra sig fritt och använda en plats som de vill.

Viktiga perspektiv på tillgänglighet

Idrottsanläggningar och träningslokaler är tyvärr ofta otillgängliga, vilket begränsar människor att utöva aktiviteter i dem. Ofta saknas ett helhetsperspektiv och man utgår därför inte från att alla människor ska kunna röra sig i alla delar av anläggningen eller lokalen. Till exempel kan läktaren vara tillgänglighetsanpassad, men inte omklädningsrummen.

Det är viktigt att det finns information att hitta i förväg om hur tillgänglig en lokal är innan man som besökare kommer dit. De som åker till en anläggning för att utöva en idrott ska veta vad som fungerar eller inte fungerar på anläggningen.

Personer med olika funktionsnedsättningar har olika behov, vilket också betyder att en anläggning kan vara tillgänglig för till exempel en person med rörelsenedsättning men otillgänglig för en person med synnedsättning.

Manual för tillgänglighet

Parasport Sverige har tagit fram en manual för tillgänglighet på idrottsanläggningar, som ska fungera som stöd för anläggningsägare i planeringen av deras lokaler. Manualen lyfter riktlinjer, råd och tips på hur idrottsanläggningar kan planeras för att fler ska kunna använda dem.

Riktlinjerna i manualen har arbetats fram med hjälp av lokala referensgrupper med paraidrottare i tre pilotkommuner. Tillsammans med referensgrupperna tog Parasport Sverige fram mallar för att inventera tillgängligheten på anläggningarna som besöktes. Deltagarna i referensgrupperna fick ge kommentarer direkt till anläggningsägarna och på flera platser skedde förbättringar i tillgängligheten som ett resultat av inventeringen.

Tidigare tillgänglighetsundersökningar

Parasport Sverige har tillsammans med KONE genomfört två separata undersökningar av tillgängligheten på idrottsanläggningar i Sverige. Resultaten har sammanställts i rapporterna här.

Tillgänglighetsundersökningen 2018 – hur står det till med tillgängligheten på svenska idrottsanläggningar? Pdf, 1.1 MB.

Tillgänglighetsundersökning 2016 – en undersökning om tillgängligheten i Sveriges idrottsanläggningar Pdf, 2.2 MB.

Tillgänglig kommunikation

Fysisk tillgänglighet i all ära, men att kommunicera tillgängligt är minst lika viktigt. Detta för att alla ska ha samma möjlighet att ta del av information. Parasport Sverige har därför tagit fram checklistor för tillgänglig kommunikation.

Under 2024 erbjuder Parasport Sverige gratis punktskiftsutskrifter för en ökad tillgänglighet i samband med idrottsevenemang. Erbjudandet riktar sig till Svenska Parasportförbundets SDF, våra medlemsföreningar samt andra specialidrottsförbund.

Publicerad:

Uppdaterad:

Visselblåsartjänst