Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Samlat kompetensstöd

En flicka som spelar rullstolsinnebandy.

Här finns det samlade kompetensstöd som Parasport Sverige erbjuder idrottsrörelsen att ta del av. Utöver detta stödmaterial erbjuder förbundet Kompetenslyftet för SF under 2023-2024.

Här är en del av det vi erbjuder:

Så funkar parasport

Få inblick i det som är utmärkande för parasporten. Här förklarar vi hur idrott för personer med funktionsnedsättning fungerar och du kan fördjupa din kunskap om rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Du får också lära dig om klassificering och licensering.

Utbildningar

Parasport Sverige erbjuder flera olika utbildningar bland annat i parasportens grunder, tillgänglighet och bemötande. Här hittar du också utbildningar inom parasport som andra aktörer erbjuder.

Tillgänglighet

God tillgänglighet betyder att alla ska ha möjlighet att röra sig fritt och använda en plats som de vill. Detta är särskilt viktigt i lokaler och anläggningar där idrott för personer med funktionsnedsättning utövas. Här hittar du bland annat en manual för tillgänglighet på idrottsanläggningar och i träningslokaler.

Rekrytering

Vi vill att fler ska finna glädjen, gemenskapen och välmåendet i idrotten. För att få fler att hitta till parasporten listar vi här olika rekryteringverktyg som hemsidan ParaMe.se och lägret Start Your Impossible Camp.

Tävling

För att tävla inom parasporten behöver de aktiva klassificeras och få licens.

Kommunikation

Lär dig vilka ord och begrepp som bör användas och hur du ska kommunicera parasport på ett tillgängligt och enkelt sätt.

Utrustning

Parasportutrustning kan vara dyr och ibland svår att få tag i. Parasport Sverige samarbetar med Fritidsbanken för att fler ska ha möjlighet att idrotta.

Elitutveckling

Parasport Sverige vill ge alla paraidrottare de bästa förutsättningarna att utvecklas både inom idrotten och vid sidan av. För att nå dina mål finns en rad olika utbildningar att välja mellan.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Lisa Lundell

Projektledare Kompetenslyftet