Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Lions Bragdlejon

I över 30 år har Sveriges Lions utlyst stipendier till elitidrottare med funktionsnedsättning.

Om stipendiet

”Lions Bragdlejon tilldelas en kvinnlig och en manlig idrottare med funktionsnedsättning som dels har uppnått internationella idrottsliga toppresultat av bragdkaraktär och dels genom andra särskilt förtjänstfulla personliga kvalifikationer och insatser varit föredöme för övriga idrottare med funktionsnedsättning”.

Vid sitt årliga riksmöte tdelar Lions Sverige ut två stipendier om vardera 20 000 kronor. Stipendierna kan endast tilldelas personer som är bosatta i Sverige eller är svenska medborgare, och man kan bara utses till Bragdlejon en gång. Tidigare pristagare undanbedes därför att söka.

Ansökan/nominering

En skriftlig ansökan/nominering med kontaktuppgifter till den sökande/nominerade (namn, adress, e-post och telefon), funktionsnedsättning, en kort motivering och en digital bild skickas till kansli@parasport.se.

Prestationerna ska göras under tävlingsperioden 1 januari-31 december föregående år. Ansökningar/nomineringar kan insändas av såväl enskild individ som förening, SDF eller Parasport Sveriges idrottskommitté.

Sista ansökningsdatum är den 15 mars.
Endast kompletta ansökningar/nomineringar beaktas.

Lions logotype

Lions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en världsomspännande serviceorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i flera länder och geografiska områden. I Sverige finns det cirka 10 000 medlemmar.