Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Hall of Fame

Parasportens yttersta hedersbetygelse


Medlemskap i Parasport Sveriges Hall of Fame utgör den svenska parasportens yttersta hedersbetygelse till dess mest betydelsefulla idrottsutövare, ledare och tillskyndare, oavsett vilket specialidrottsförbund man varit verksam inom.

Parasportens Hall of Fame har till ändamål att:
 

  • Hedra de personer som genom sina idrottsliga prestationer och/eller ledarinsatser, eller på annat sätt har spelat en avgörande roll för den svenska och/eller internationella parasportens utveckling och berömmelse.
  • Upprätta, bevara och tillgängliggöra historisk dokumentation om dessa personer och deras idrottsliga framgångar och/eller ledargärningar för eftervärlden.

Parasportens Hall of Fame omfattar hela den Svenska parasporten oavsett SF-tillhörighet inom RF.

Parasportens Hall of Fame administreras av Parasport Sverige.

Ansökan ska vara Parasport Sverige tillhanda senast den 31 december jämna år.

Här finns stadgarna för Parasportens Hall of Fame. Pdf, 514.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor om Parasportens Hall of Fame? Kontakta Parasport Sveriges kansli på kansli@parasport.se

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.