Hem / Om förbundet / Om oss / Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Parasport Sverige administrerar ett antal fonder och stipendier, närmare information om dem finns under respektive fond.

Nomineringar/ansökningar skickas till Parasport Sverige per e-post till This is a mailto link. Det behövs ingen särskild ansökningsblankett, men kom ihåg att skriva vilken fond ansökan avser.

Svenska Parasportfonden

Fonden riktar sig till dig som är aktiv och ledare på breddnivå inom parasporten.
Tre stipendier utdelas årligen till en manlig och en kvinnlig idrottare, samt en parasportledare. 

Sista ansökningsdag är 31 december.

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Två kvinnliga och två manliga individuella elitidrottare inom parasporten folkbokförda i företrädelsevis landskapet Ångermanland och Stockholms län, utses årlingen.

Sista ansökningsdag är 31 december.

Lions Bragdlejon

Bragdlejonet utdelas av Lions Sverige till en manlig och en kvinnlig elitidrottare inom parasporten.

Sista ansökningsdag är 15 mars.

Jerringfondens Parasportpris

Jerringfonden ger i samarbete med Svenska Parasportförbundet ett årligt pris till en förening inkl. två aktiva, som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdag är 31 december.

Utmärkelser

Förbundets utmärkelsetecken kan beviljas när erforderliga kriterier uppnåtts. För att erhålla ett tecken ska man som regel ha erhållit tecknet innan (rangordning). Beslut kan inte överklagas.
Nominering sker via formuläret Utmärkelseansökan