Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Svenska Parasportfonden

Om fonden

Svenska Parasportfonden riktar sig till dig som är aktiv och ledare på breddnivå.
Tre stipendier á 15.000 kr utdelas årligen till en manlig och en kvinnlig idrottare, samt en ledare verksam inom paraporten.

Ansökan/nominering

Skriftlig ansökan med kontaktuppgifter till den nominerade (namn, adress, e-post och telefon), en kort motiveringstext och en digital bild skickas till kansli@parasport.se.

Ansökan ska vara Parasport Sverige tillhanda senast den 31 december.

Endast kompletta nomineringar/ansökningar beaktas.