Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Träningspasset

Inomhusmiljö. Två barn på en judomatta, de håller om varandra i ett grepp. Båda har vita judodräkter. Intill barnen står en ledare och ger instruktioner och peppar.

Svenska Parasportförbundet driver sedan augusti projektet Träningspasset med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Målet med Träningspasset är att fler barn och unga med synnedsättning ska hitta in i idrotten. Dels genom att få digitala tips om träning och aktivitet, dels genom att öka föreningars kunskaper om personer med synnedsättning för att kunna ta emot individer i sin verksamhet på ett bra sätt.

Projektet pågår i tre år.

Se Träningspassets inspirationsfilm om att idrotta med en synnedsättning.

Lär dig mer: Idrott med en synnedsättning.

Vad händer i projektet?

Under första projektåret har en kartläggning av behov hos individer och föreningar gjorts.

Utifrån kartläggningens resultat har projektet testkört funktionärsutbildningar och workshops. Dessa utbildningar och workshops har utvärderats och förfinats inför år två, då vi planerar att fortsätta erbjuda detta.

Vi kommer också att ta fram metodmaterial kring bemötande, tillgänglighet och inkludering, riktat till idrottsföreningar.

Under hösten kommer vi dessutom att börja producera digitala tränings- och aktivitetstips för målgruppen personer med synnedsättning.

Vill du vara med i en film med träningstips? Kontakta Josefin!

Några gånger per år kommer projektet ut med ett e-postutskick, med det senaste som hänt i projektet, inbjudningar till aktiviteter och evenemang där projektet medverkar och annan relevant information.

Registrera dig på Träningspassets nyhetsutskick via knappen nedan.

Idrottskonsulenter och rekryteringsansvariga på SDF

Specialpedgogiska Skolmyndighetens årliga idrottshelg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för barn och ungdomar med synnedsättning anordnar Träningspasset Temadagar: Synidrott. Inbjudan har gått ut till SDF. Kontakta projektledare Josefin Lindblom för mer information.

Expertråd

Projektet söker personer som vill vara med i ett expertråd. Rådet har en viktig roll i att bidra med kunskap och erfarenhet som kan hjälpa övriga idrottsrörelsen. Huvudsakligen genom att ta fram metodmaterial och goda exempel. Expertrådet fungerar som bollplank för projektledaren och samlas för några möten per år. 

Inbjudan till Träningspassets expertråd

Referensgrupp

Samtidigt håller även en referensgrupp på att formas. Referensgruppen har en viktig roll i att bidra med tankar och erfarenheter, testa och utvärdera de lösningar projektet tar fram och tycka till om projektets olika mål och insatser.

Inbjudan till Träningspassets referensgrupp

Kontakta gärna Josefin

Josefin Lindblom (f.d. Bergstrand) är projektledare för Träningspasset, och vill gärna komma i kontakt med dig som antingen själv har en synnedsättning och tränar eller vill börja träna. Är du ledare i en förening och har tankar om projektets arbete får du också gärna höra av dig.

Kontakta Josefin på telefonnummer 08-699 62 28 eller josefin.lindblom@parasport.se

Publicerad:

Uppdaterad:

Josefin Lindblom (f.d. Bergstrand)

Projektledare Träningspasset