Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Tidigare projekt

Här kan du läsa mer om projekt som Parasport Sverige har drivit tidigare, själva eller tillsammans med andra organisationer. Många av projekten är idag införlivade i den ordinarie verksamheten.

ParaMe

ParaMe är en webbplats där personer med funktionsnedsättning kan hitta möjligheter till idrott och träning. Webbplatsen besöker du på www.parame.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varför finns ParaMe?
Vi vet att det kan vara svårt att hitta information om vilka idrottsföreningar som har träning för personer med funktionsnedsättning. Därför har Parasport Sverige tagit fram ParaMe som samlar träning för personer med funktionsnedsättning på ett och samma ställe. Det ska vara enkelt för dig att hitta träning!

Finansiering
ParaMe byggdes upp tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden under 2019–2021. ParaMe drivs nu vidare av Parasport Sverige efter projektets slut.

Sprid ParaMe
Vi har tagit fram en digital verktygslåda Zip, 127.3 MB. som innehåller mer information, affischer, flygblad, presentationer, bilder etc. Ladda gärna ned den och sprid ordet om ParaMe.

Vill du veta mer?
Kontakt: parame@parasport.se

ParaPepp

ParaPepp är digital träning som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att inspirera till motion och rörelse som går att göra hemma med få hjälpmedel.

Varför finns ParaPepp?
När coronapandemin bröt ut fick många träningar och idrottsaktiviteter ställas in. Många spenderade mycket tid hemma och behövde undvika att träffa andra människor. Därför skapade Parasport Sverige digitala träningspass för att ge fler möjlighet att träna trots att man är hemma.

Finansiering
ParaPepp togs fram tack vare finansiering från Radiohjälpen under 2020 och 2021. ParaPepp drivs nu vidare av Parasport Sverige efter projektets slut.

ParaHacks

ParaHacks är tips och knep i video/film-format kopplat till parasport och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.

Varför finns ParaHacks?
För att förenkla idrottsutövandet för personer med funktionsnedsättning. Många paraidrottare vill dela med sig av sina knep för hur man gör olika saker enklare före, under och efter träning.  Tipsen kan variera alltifrån hur man tejpar sina händer som rullstolsrugbyspelare, till hur man kan använda olika typer av tyglar när man rider på en häst.

Finansiering
ParaHacks var ett projekt som startades upp i början av 2022 och fortlöpte till våren 2024. Projektet finansierades av Radiohjälpen.

Följ ParaHacks
Kolla in alla filmer på Parasport Sveriges Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller TikTok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De finns också på ParaMe.se, där tanken är att alla ”hacks” ska finnas samlade som en form av bibliotek.

Trygg idrott

Projektet Trygg Idrott arbetade för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar inom parasporten med personer med intellektuell funktionsnedsättning som den primära målgruppen.

Vad resulterade projektet i?
För att skapa en trygg idrott krävs ett aktivt och medvetet arbete. Inom projektet togs anpassat förebyggande material Öppnas i nytt fönster. fram för att fler ska kunna arbeta för en tryggare parasport.

Finansiering
Projektet finansierades av Riksidrottsförbundet under 2022/2023. Materialet som har tagits fram i projektet fortsätter att användas efter projektets slut.

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om trygg idrott.

Champa

Det hela började med frågan "Hur får vi barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att bli mer fysiskt aktiva?", som grundar sig i en förstudie Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. från 2018. Ett hinder på vägen till fysisk aktivitet är bristen på anpassade träningslokaler och bristande information om tillgängligheten. Ett annat är att målgruppen inte får tillräckligt med stöd från samhället för att utvecklas och bli självständiga.

Projektet delades upp i två delar: Champa Lots som handlade om att hitta förebilder och livsstilslotsar, och Champa Arena med målet för att se över tillgänglighet på idrotts- och träningsanläggningar. Båda delprojekten genomfördes i nära samarbete med Malmö stad, Östersunds kommun och Eskilstuna kommun.

Finansiering
Projektet finansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Riksidrottsförbundet under 2019 och 2020. Samarbetspartners var även Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Umeå Universitet.

Vad resulterade Champa Lots i?
I det här delprojektet rekryterades livsstilslotsar, med egna funktionsnedsättningar, för att inspirera och stärka andra. Lotsarna utbildades och parades ihop med sina adepter, som de sedan följde under en period. Det hela föll mycket väl ut och det går att ta del av metoden och resultatet i metodmanualen "Förebilder inom parasporten – en livsavgörande verksamhet" Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Idag arbetar bland annat Malmö stad vidare med konceptet i viss form.

Vad resulterade Champa Arena i?
Det gjordes en kartläggning av befintliga anläggningar kopplat till paraidrott i respektive samarbetskommun och en finmaskig inventeringsmall togs fram för inventering av idrottsanläggningar. Delprojektet resulterade även i en manual för tillgänglighet Pdf, 47.3 MB, öppnas i nytt fönster., med både gemensamma och idrottsspecifika behov/krav och tips på hur man gör anläggningar mer tillgängliga vid ny- och ombyggnation.

Impossible Run

Impossible Run var ett innovationsprojekt där Parasport Sverige tillsammans med ljudbyrån Efterklang: Part of Afry (tidigare Lexter) utvecklade ett ljudsystem för att hjälpa längdhoppare med synnedsättning orientera sig längs löpbanan. Projektets webbplats besöker du på www.theimpossiblerun.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför behövs detta?
Längdhoppare med synnedsättning behöver idag en ledsagare med sig på löpbanan för att markera riktning och avsteg. Genom att forma ljudtunnlar i löpbanan ville projektet undersöka hur längdhoppare kan hoppa självständigt. I förlängningen kan detta leda till att fler börjar idrotta och har möjlighet att satsa på en elitidrottskarriär inom längdhopp.

Finansiering
Impossible Run finansierades av Innovationsmyndigheten Vinnova och drevs 2020–2021. Lösningarna som utvecklades i projektet kommer ligga till grund för fortsatt teknikutveckling inom elitsatsningar.

Vill du veta mer?
Kontakt: Hans Säfström

Andra organisationers projekt:


Fritidsbanken

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar och lånar ut dem gratis, men parasportutrustning och fritidshjälpmedel är svårt att få in på grund av att den oftast är dyr att köpa in och har ett högt andrahandsvärde. Det gör att utbudet av parasportutrustning och fritidshjälpmedel är begränsat eller helt obefintligt på många fritidsbanker.

Under 2021–2024 drev Fritidsbanken en storsatsning för att utöka utbudet med parasportutrustning. Under projektet kartlade Fritidsbanken i samarbete med bland annat Parasport Sverige utrustning som finns runt om i Sverige, och undersökte enklare sätt att låna ut utrustningen så att den kommer till användning och nyttjas av flera.

Frågor och svar om Fritidsbanken för dig som vill låna eller låna ut


Rätt från början

Östersunds kommun har en tydlig strategi - "Ett Östersund för alla" – med fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället för full delaktighet. Kommunen tog ytterligare ett kliv i att sätta strategin till handling genom projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning”.

I samarbete med Parasport Sverige och Mittuniversitetet arbetade kommunen för att utveckla bra och verkningsfulla metoder för ökad tillgänglighet i idrottsarenor och andra aktivitetsytor. Projektet utgick från tidigare tillgänglighetsarbete som gjorts i samarbete mellan kommunen och Parasport Sverige.

Rätt från början pågick under 2020–2021.

Publicerad:

Uppdaterad: