Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Synnedsättning

En spelare räddar bollen.

Idrott för personer med synnedsättning är vanligt och bedrivs inom olika specialidrottsförbund. Många med synnedsättning är inkluderade i den ordinarie verksamheten i en förening, medan andra utövar speciella idrottsgrenar för personer med synnedsättning, exempelvis goalball och showdown som finns inom parasportförbundet.


En synnedsättning kan innebära svårigheter att även med bästa möjliga glasögonkorrektion och god belysning läsa tryckt text eller att med synens hjälp orientera sig. För vissa som ser dåligt kan det vara svårt att se färger och föremål. Andra som har en synnedsättning kan dessutom ha ett starkt begränsat synfält med olika typer av synfältsbortfall.

Förutsättningar och behov hos personer med synnedsättning varierar stort. Det kan handla om allt från synsvaghet till blindhet. För vissa personer med synnedsättning kan det vara svårt att se när det är mörkt, men även ljuskänslighet är något som är vanligt. Gränsen mellan grav och lindrig synnedsättning är flytande.

Upplevelsen av att se dåligt kan vara väldigt olika. Det kan till exempel bero på hur mycket man sett tidigare och om man plötsligt förlorar en del av synen. Att hastigt förlora synen kan innebära att man kan ha betydligt större problem med att exempelvis hitta, orientera sig, känna rumsuppfattning. Detta är alltså individuellt hur synnedsättning påverkar, och beror på hur van man är att förlita sig på sin syn, samt hur man hanterar svårigheter i de situationer som uppkommer.

För en person med synnedsättning är det svårt att läsa eller orientera sig genom synen.

Det kan bero på att synfältet, färg, ljus/mörkerförmåga är påverkat. Det finns både medfödda och förvärvade synskador. Grad av nedsättning finns över hela spektrumet, allt från det som kan korrigeras med glasögon eller linser, till det som ger bestående påverkan på synförmågan trots korrigering eller andra insatser.

I olika idrotter finns regelanpassningar för att fungera för dem med synnedsättningar som utför idrotten. Det kan vara allt från ljudpingla i en boll (goalball, showdown), att tillåtas ha en guide (skidåkning) eller så kallad ”tapper” som indikerar när en simmare ska vända vid bassängkanten.

Synnedsättning hos barn orsakas ofta av en hjärnsynskada (CVI, Cerebral Visual Impairment) som innebär en oförmåga hos hjärnan att tolka det man ser. Ögats funktion kan vara helt normal. Vanliga symptom är svårighet att urskilja detaljer i en rörig bild, att bedöma avstånd, att känna igen ansikten, att urskilja former och svårighet att känna igen sig och orientera sig i omgivningen. CVI kan innebära att en person ser olika dåligt från dag till dag. Ljuskänslighet är också vanligt.

Läs gärna mer om synnedsättning på Synskadades Riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Organisationen Funka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Synskadades Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har dock gjort följande beräkningar:

  • Omkring 120 000 personer har en synnedsättning och åtminstone 30 000 personer har grav synnedsättning eller blindhet.
  • Cirka 120 000 har en synnedsättning (källa: Socialstyrelsen).
  • Cirka 3 000 barn har en synnedsättning (källa: Synskadades Riksförbund).
  • Mer än 30 000 har en grav synnedsättning eller blindhet (källa: Funka).
  • 1 200 läser punktskrift, (källa: Synskadades Riksförbund 2016).
  • Ca 4 % av alla män och ca 1 % av alla kvinnor har färgblindhet (källa: Lensway).
  • Mer än hälften av befolkningen över 16 år behöver läsglasögon (källa: Funka).
  • Mer än 360 000 personer har ”kraftigt nedsatt syn” – baserat på hur många som själva uppger att de inte kan urskilja text i en dagstidning (källa: Funka, SCB).

Internationellt

IPC (Internationella Paralympiska Kommittén) har synnedsättning som 1 av 10 ”eligible impairment types”, vilket är de typer av funktionsnedsättningar som är giltiga inom parasporten. När det gäller att definiera vad som är minsta synnedsättning för att få en giltig klassificering inom parasport är det IBSA (International Blind Sport Association) som ansvarar för riktlinjer och definitioner för klassificering för samtliga idrotter som har en klass för idrottare med synnedsättning. Det som bedöms är synskärpa samt synfält.

Synnedsättningen kan vara olika grader, och gränsen för internationell licens är först efter relativt grav nedsättning. Inom Parasporten är det idrottare med ingen ljusperception det vill säga helt blinda, eller idrottare med nedsatt synskärpa (< 0.10), eller kraftig synfältsinskränkning, som gäller som minsta funktionsnedsättning.

Publicerad:

Uppdaterad: