Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Bygg ditt lag

En bild

Ditt lag

Checklistan Excel, 282 kB. är ett stöd i excelformat för att starta och bygga 5-a-side lag. Målgruppen är seende ledare eller en ledarstab där syntolkning ges. Svarsalternativ som färgas rött ger aktiviteter för att stärka laget. Frågorna berör:

 • Föreningsmedlemskap
 • Ledare
 • Spelare
 • Aktiviteter
 • Utbildning
 • Samarbete
 • Kommunikation
 • Budget
 • Utvecklingsfas.

Vem gör vad?

Tydliga roller minskar risken för överbelastning. Rollerna som behövs inom 5-a-side:

 • Lagledare
  • Antal - 1
  • Ansvar - Huvudansvarig för aktivitetsplan och budget för att laget ska kunna ha tydliga förväntningar och utvecklas.
  • Tid - Cirka 5 timmar per månad under säsong/planeringsfas.
  • Tips - Lagledare kan vara spelare, målvakt eller annan ledare, men undvik alltid överbelastning. Mycket av planeringen kan göras online.
 • Tränare / Ledare
  • Antal - 1+
  • Ansvar - Ledsagning vid ankomst/avresa, spelarnas trygghet och utveckling.
  • Tid - Cirka 15 timmar per månad under säsong/planeringsfas.
  • Tips - Ta del av utbildningar som finns tillgängliga hos Parasport Sverige, SvFF och RF-SISU. Dessa utbildningar bekostas ofta av din förenings centralbudget.
 • Målvakt
  • Antal - 1+
  • Ansvar - Spelarnas trygghet på plan, inte minst nära stolparna, och utveckling.
  • Tid - Cirka 10 timmar per månad under säsong exklusive resor.
  • Tips - Futsal och handboll har stora likheter med 5-a-side. Med en sådan bakgrund blir det betydligt lättare att lära sig 5-a-side, där kommunikationen skiljer sig åt.
 • Spelare
  • Antal - 1+
  • Ansvar - Att visa nyfikenhet, mod och tillit.
  • Tid - Cirka 10 timmar per månad under säsong exklusive resor.
  • Tips för ledare - Alla spelare behövs och alla är välkomna. Spelare behöver inte ha grav synnedsättning, men kom ihåg varje spelare tar ledartid. Spelarna kommer vara i olika åldrar. Universell utformning för lärande gör det möjligt att ha olika nivåer i samma grupp - se bara till att alla har en egen boll vid fötterna under större delen av passet och träna på att bli snabbare och snabbare. När antal spelare som tränar regelbundet blir fler än 8 kan man eventuellt dela upp gänget i två, typ 7-15 år och 16+. Tvinga ingen att ha ögonbindel på sig, särskild barn och unga. Ge dock alltid möjlighet att testa med ögondbindel.

Rekrytering

Fokusera alltid på dem som är där men Inom parasporten är rekrytering huvudfrågan. Rekrytering tar tid och energi men varje nyrekrytering känns som en succé.

Nätverk

När du bygger ett 5-a-side lag är du inte ensam. Utbildning och nätverk finns för ömsesidigt stöd. Kontakta:

Bollar, ögonbindlar och sarg

Ladda ner Checklistan

Excelfilen laddas ner via denna länk: Checklistan Excel, 282 kB..

Tack

Checklistan finns tack vare:

Kontakt

Projektledaren mark.blake@everlandcommunications.se.

Bilden nedan visar kids och ledare i bollcirkeln under ett soligt sommarläger. Game on.

Checklista för projektet 5-A-SIDE LIVE

Publicerad:

Uppdaterad: