Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse

Om stipendierna

Fyra individuella stipendier utlyses av Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys stiftelse. Stiftelsen ska årligen utge stipendier om 20.000 kr vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom parasporten. Stipendiaterna ska företrädelsevis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland eller Stockholms län.

Ansökan/nominering

Skriftlig ansökan med motivering, kontaktuppgifter (e-post, adress och telefon), personbevis, typ av funktionsnedsättning samt en digital bild skickas till kansli@parasport.se.

Ansökan ska vara Parasport Sverige tillhanda senast den 31 december.
Endast kompletta ansökningar beaktas.

OBS! Stipendierna delas ut i maj på grund av reglerna i statuterna.