Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Riktade insatser SF 2023-2024

En bild

Här kan du läsa mer om de insatser som är aktuella för specialidrottsförbund (SF) inom ramen för Kompetenslyftet parasport.

Klicka på varje insats för att komma till mer utförlig information om vad de innebär och vilka SF som är berättigade att ta del av vilka insatser. Du hittar redan genomförda insatser här.

Aktuella insatser:

Processtöd

Datum: Löpande
Plats: Digitala avstämningsmöten
Samtliga SF som deltar i Kompetenslyftets insatser har tillgång till ett direkt stöd via en utsedd kontaktperson från Parasport Sverige. Det är denna person som kommer att följa SF närmast vidare i arbetet med att utveckla parasporten i ert förbund.
Anmälan: maila kompetenslyftet@parasport.se eller direkt till din kontaktperson om ni har kontaktuppgifter till denne.
Riktar sig till SF som:
- Genomgått ett första ”processmöte parasport”
- Önskar stöd och vägledning i sin parasportutveckling genom kontaktperson i Parasport Sverige med adekvat kompetens

Synklassificering av paraidrottare

Datum:
Steg 1 SF fyller i formulär: Deadline 28 februari 2024 eller 10 juni 2024

Steg 2 idrottare skickar in medicinsk info: Deadline 20 mars eller 30 aug 2024

Steg 3 fysisk undersökning i Malmö: fre 26 april eller fredag 11 oktober

Plats: Malmö ögonmottagning
Info: Flera SF har idrottare som önskar få en nationell klassificering av en utbildad klassificerare inom synnedsättning. Därför erbjuds nu via 3 olika steg. De två första stegen är digitalt formulär där SF anger hur många idrottare man har som önskar synklassificering, som då får skicka in medicinska underlag för att få en bedömning. I vissa fall kommer även en kompletterande fysisk undersökning att krävas för att ge en nationell klassificering, och då erbjuds dessa i Malmö under två tillfällen under 2024.

Anmälan: SF anmäler via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur många idrottsutövare som önskar få en nationell synklassificering.

Nätverksträffar: SF erfarenhetsutbyte digitala ”kluster”

Datum: Första träff under feb-mars, 2024 därefter 1-3 ytterligare tillfällen under 2024. Inbjudan kommer via mail från den som kommer hålla i just Ert "kluster".
Tid: ca 2h
Plats: Digitalt
Info: För SF som vill utbyta erfarenheter med andra förbund som har liknande förutsättningar/utmaningar/möjligheter. Följande teman är planerade; Fleridrottsförbund, Individuella idrotter nivå 0-1, Individuella idrotter nivå 2-3, Lagidrotter, Precisionsidrotter nivå 0, Precisionsidrotter nivå 1-2, Racketsporter, Vattenidrotter, Vinter- och utomhusidrotter
Anmälan: via varje SF:s processtöd kontaktperson
Riktar sig till SF som:
- Vill samverka med andra SF, utbyta erfarenheter och bygga nätverk och synka idéer och utveckling inom parasport

Utbildning: Kartläggning parasport

Datum: 8 april 2024
Tid: kl 9.00-11.00
Plats: Digitalt
Info: För SF som vill kartlägga sin paraidrott.
Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1884510 Länk till annan webbplats.

Mötesplats: Samverkan för Inkluderande Idrott - idrott för personer med funktionsnedsättning

Datum: Tisdag 23 april 2024
Plats: Stockholm
Info: Hjärtligt välkommen till denna dag som Riksidrottsförbundet arrangerar i samarbete med Svenska Parasportförbundet.
Denna dag bjuder på erfarenhetsutbyte och goda exempel kring samverkan, utbildning, rekrytering och delaktighet.
Anmälan: https://www.trippus.net/inklidrott2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktar sig till SF som:
- Är intresserade av att utveckla idrott för personer med funktionsnedsättning i samverkan med RF-SISU distrikt.

Tematräff & Workshop: Målgrupp S & R

Datum: 6 maj 2024
Plats: Stockholm
Info: SF erbjuds en tematräff som ger fördjupning inom målgruppen synnedsättning (S) samt rörelsenedsättning (R). Tematräffen ger ett smakprov på verktyg som är användbara som ett insteg för SF att använda sig av för att påbörja sitt arbete mot fler aktiva inom målgruppen. Det blir även en workshop-del där SF får stöd i att ta fram målgruppsanpassade träningstips för personer med synnedsättning.
Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1886631 Länk till annan webbplats.
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”
- medverkat Tematräff S i okt 2023
- har grenar i sin idrott med god potential att utöva med synnedsättning

Tematräff: Klassificering grund

Datum: 7 maj 2024
Plats: fysisk träff, Stockholm
Tid: 9.00-17.00

Klassificering grundnivå är till för de SF som vill utveckla förståelsen för klassificering och för vad som styr klassificering.

Rekommenderade förkunskapskrav: Parasportens grunder, Klassificering moudl 1, processtödssamtal kring klassificering via Kompetenslyftet eller liknande förkunskaper.

Anmälan: Via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 25 mars.

För vem: Personal på SF nivå som hanterar klassificeringsfrågor, klassificerare och blivande klassificerare.

Utbildning: Paraidrottares hälsa Introduktion & Bas

Datum: 8 maj 2024 (Introduktion) & 28 nov 2024 (Bas)
Tid: Introduktion (ca 2.5 h), Bas (heldag)
Plats: Introduktion (digitalt), Bas (Forum Medicum, Lund)
Info: Fokus på hälsa, träning och tävling för idrottare med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningen är att ge en bild av hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar kring hälsa, prestation och ett säkert idrottsdeltagande för paraidrottare.
Kursen vänder sig till SF som ingår i kompetenslyftet, men även till medicinsk personal (t.ex. läkare och fysioterapeuter under specialistutbildning, sjuksköterskor, massörer, psykologer), coacher, idrottslärare och föräldrar.

Det rekommenderas att gå Introduktion innan Bas (men det är inget krav).

Anmälan: Introduktion (anmäl senast 28 april), Bas (anmäl senast 1 nov)

Kostnad: 500 kr (steg 1), 1000 kr (steg 2)

Utbildning: Fem steg mot en trygg och inkluderande idrott

Datum: 14 maj 2024
Tid: Heldag
Plats: Teams 25 jan / Bosön 16 april
Info: RF erbjuder nu nya utbildningstillfällen för grundutbildningen “Fem steg mot en trygg och inkluderande idrott”. Svensk idrott har enats om en förflyttning till 2025 och en trygg och inkluderande idrott är avgörande för att lyckas.
Anmälan: https://www.trippus.net/14majutb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor kontakta Fredrik Carlson (verksamhetsutvecklare inkludering)
Riktar sig till SF som:
- Alla SF som vill påbörja, fortsätta eller utveckla sin parasport. Grundutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom SF, SDF, RF/SISU och RF-SISU distrikt.

Workshop: Klassificering avancerad nivå

Datum: bokas löpande med respektive SF
Plats: Fysiskt Stockholm eller digitalt, enligt överenskommelse
Tid: 10.00-15.00
Info: Denna workshop arrangeras för SF som är i behov av fördjupad kunskap inom klassificering. Erfarna klassificerare vägleder parasportansvariga i SF för att på ett korrekt och långisktigt vis skapa rutiner för sina nationella klassificeringssystem och regelverk för parasport.
Anmälan: löpande till kompetenslyftet@parasport.se

Krav: genomgått Klassificering grund
Riktar sig till SF som:
- Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport, nivå 1-3.
- Krav är att ha genomgått Klassificering grund

Workshop: Utveckla SF-/gren-/paraidrotts-specifik ledarutbildning

Datum: maj 2024 (datum kommer)
Tid: 10.00-14.00 (inkl lunchpaus)
Plats: Digitalt
Info: För SF som vill utveckla sina egna idrottsspecifika ledarutbildningar ges denna workshop som en vägledning, inspiration och konkreta tips om hur man kan gå tillväga.
Anmälan: öppnar i februari 2024.
Riktar sig till SF som:
- Är på nivå 1-3 dvs har idrottare med funktionsnedsättning i sin verksamhet
- Krav är att ha genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”

Publicerad:

Uppdaterad:

Har du frågor?

E-post: kompetenslyftet@parasport.se