Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Strategi, Utveckling och Värdegrunder

1 januari 2022 gick de tre specialdistriktsidrottsförbunden / SDF:n Bohuslän-Dals Parasportförbund, Västergötlands Parasportförbund och Göteborgs Parasportförbund tillsammans och bildade Västra Götalands Parasportförbund. Västra Götalands Parasportförbund / Parasport Västra Götaland är organiserade som ett av 19 Specialdistriktsförbund under Svenska Parasportförbundet, Parasport Sverige. Distriktets uppgift är samordna och organiserar bland annat uppsökande verksamhet samt utbildnings- och tävlingsverksamhet för sina föreningar. Totalt har Parasportförbundet inom Västra Götalandsregionen ca 10 000 medlemmar. Västra Götalands Parasportförbund har kontor på tre olika ställen i regionen: Skövde, Uddevalla och i Göteborg men har uppdraget att täcka hela Västra Götalandsregionen med dess 49 kommuner.

Parasport Västra Götaland har två olika roller; folkbildning med utbildning och bildning samt företrädarrollen för idrott där man ger stöd, leder och utvecklar idrotten. Under uppdragsperioden är följande utveckling och mål i fokus.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan

Visselblåsartjänst