Gå till innehåll
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg
tematräff

Tematräff – Allas rätt till aktiv fritid

Under torsdagskvällen den 1 december samlades ett trettiotal personer i hörsalen på CFL för att inspireras och engageras kring frågan om allas rätt till en aktiv fritid. Tematräffen var en del i Söderhamns kommuns uppmärksammande av Funktionsrättsdagen 2022. Med på plats fanns kommunala politiker och tjänstepersoner inom omsorg och fritid men även ledare inom föreningslivet samt föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Den internationella funktionsrättsdagen infaller alltid den 3 december som ett led i att FN redan 1992 beslutade om att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer: funktionsratt.se Länk till annan webbplats..


I Söderhamn är det tredje året i rad som det görs en kunskapshöjande kraftsamling med fokus på idrott och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Arbetet drivs av intressegruppen Rörelse för alla, som består av aktörer från både kommun, föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

När det gäller frågor om ett Tillgängligt föreningsliv, hör av dig till föreningskonsulent Therese Nilsson, therese.nilsson@soderhamn.se

Den lokala hinderbanan

En förutsättning för ett aktivt liv är att vi är medveten om hur vardagen ser ut för personer med funktionsnedsättningar. Elin Walfridsson, Parasport Gävleborg, presenterade en studie om den så kallade lokala hinderbanan som beskriver förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen. Läs mer om rapporten på parasport.se/gavleborg Länk till annan webbplats.

Får jag lov att utveckla min utvecklingsstörning?

Under kvällen blev det både allvar och skratt när parasportaren och Special Olympics-ambassadören Mike Malmer generöst bjöd på sin livs resa. Förutom att vara en mångfaldig internationell medaljör i friidrott, judo och jujutsu så delade Mike med humor och självinsikt med sig av hur hans liv kantats av många motgångar men där idrotten varit en stor och avgörande hjälp. Mike poängterade flera gånger om vikten av bemötande, att pusha sina gränser och att få ta plats och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Eller som Mike uttrycker det; Får jag lov att utveckla min utvecklingsstörning? Läs mer om Mike på www.specialolympics.se Länk till annan webbplats.

Föreningsperspektivet

Som en avrundning på kvällen genomfördes ett panelsamtal med utgångspunkten om nästa steg för föreningslivet. Här lyftes frågeställningar om hinder och möjligheter i föreningarnas verksamheter och frågorna kopplades till såväl individ och idrott som samhälle och politik.

Maria Bodin från SFF Friends berättade om föräldrainitiativet att starta ett fotbollslag för funktionsnedsatta. Vidare lyfte Marit Almgren Brodd, Söderhamns UIF, hur pingisen kan vara en tillgänglig aktivitet för alla på alla nivåer. I samtalet kom även familjeperspektivet upp, hur svårt det kan vara att hitta anpassade aktiviteter för sina barn men även glädjen när barnen få möjlighet och rätten till ett aktivt liv och rörelse på livets alla arenor.

Summeringen av tematräffen var att dialogen och den gemensamma kraften ska fortsätta för att stärka rättigheten till en aktiv fritid för funktionsnedsatta, på livets alla arenor. Kommunikationen av behov och utbud av aktiviteter måste bli bättre. Dessutom måste tillgänglighet sättas i fokus för att bygga bort vardagshinder men även finnas med i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Fortsatt arbete

Arrangörer av tematräffen var Söderhamns kommun i samverkan Parasport Gävleborg, RF-SISU Gävleborg, Svenska Downföreningen Gävleborg.

Läs mer om arbetet med rörelse för alla på www.soderhamn.se - Tillgängligt föreningsliv och kom ihåg att redan nu reservera tid torsdagen den 30 november 2023 då vi uppmärksammar nästa års funktionsrättsdag.

Text: Helena Nilsson

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-12-15