Våra lag

Parasport Sverige har två förgreningar beträffande längd/skidskytte. De med en intellektuell funktionsnedsättning och de med en fysisk funktionsnedsättning.

Virtus

De med en intellektuell funktionsnedsättning har vi valt att kalla för Virtus efter den internationella organisationen som bland annat sanktionerar VM.

IPC

De med en fysisk funktionsnedsättning har vi valt att kalla för IPC efter det internationella förbundet – International Paralympic Committee.

Våra träningsgrupper innefattar i år några väletablerade namn med internationella resultat, men även några nya namn som får chansen.