Om idrotten

Rullstolsdans kan utövas både i social form och tävlingsform för personer med rörelsenedsättning som använder rullstol. Du kan dansa själv eller tillsammans med en annan person som antingen använder rullstol eller står. Det spelar ingen roll vilken nivå du ligger på, utan rullstolsdans är något som förenar människor och sprider glädje. Dessutom får du bättre kondition, koordination, balans, kroppsuppfattning och smidighet.

Det finns många olika sätt att dansa, det finns dansformer där du kan tävla medan andra dansformer mer handlar om rörelseglädje och konstnärliga uttryck.