× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Träna och Tävla / Idrotter / Innebandy / Klassificering

Klassificering inom innebandyn

Innebandy finns för målgrupperna R, I och N i parasportens licenssystem på nationell nivå.

Rörelsenedsättning (R)

Nationellt sker uppdelning i licensklassen R för parainnebandy enligt följande:

R-1(SE): Rullstolsinnebandy
R-2(SE): Elinnebandy
R-3(SE): Stående spelare med någon av följade typer av rörelsenedsättningar:

  1. Kortväxthet
  2. Hypertoni – Muskelspänningar
  3. Nedsatt muskelstyrka
  4. Nedsatt rörelseomfång –Ledstelhet
  5. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  6. Ataxi – Skakningar
  7. Athetos – Motoriska svårigheter
  8. Benlängdsskillnad

Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Denna klass riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor, enligt Världshälsoorganisationens definition. Virtus och Special Olympics har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.

Nationellt kallas denna klass I-Aktiv. Det finns även en licenstyp som kallas I-Partner för idrottare utan funktionsnedsättning som deltar enligt Special Olympics regelverk för Unified.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N)

Idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ej uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning. Finns endast som nationell klass N-(SE).Vill du veta mer?