Hem / Träna och Tävla / Aktiv / Trygg idrott

Trygg idrott

Parasport Sveriges verksamhet är idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. I vår verksamhet ska alla känna sig välkomna och kunna känna delaktighet och gemenskap. I Parasport Sveriges verksamhet ska alla kunna delta efter just sina förutsättningar.

Inom hela idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  • Om du som idrottsledare är orolig för ett barn i din förening kan du vända dig till BRIS linje för idrottsledare på telefon 077-440 00 42 på vardagar 9-12.

  • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

  • Det går även att ta kontakt med ditt RF/SISU distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, Parasport Sverige eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

  • Visselblåsartjänst. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen eller Parasport Sverige dig med råd.

Vill du veta mer?