Hem / Träna och Tävla / Aktiv / Kombinera idrott och studier

Kombinera idrott och studier

Gymnasieutbildning

Riksidrottsgymnasiet Friidrott parasport i Bollnäs 
Den här utbildningen riktar sig till friidrottare i alla klasser inom parasportförbundet, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, synnedsättning eller rörelsenedsättning. Utbildningen kännetecknas av goda förutsättningar med internationellt erkända tränare och spetskompetens. 

Annan idrott 
Om du elitsatsar på parasport i annan idrott kan du ha möjligheten att gå på annan idrotts Riksidrottsgymnasium (RIG). Du söker då till den idrottens RIG i vanlig ordning, men är noga med att ange i ansökan att du aspirerar på en av parasportens fria platser. Du kommer då att konkurrera om befintliga platser totalt med alla paraidrottare som söker oavsett idrott.  

Satsa Elit (NIU) 

Satsa Elit är en nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) för personer med grava funktionsnedsättningar att genomföra sin gymnasieutbildning samtidigt som en elitsatsning i idrott. Möjligheten bygger på ett samarbete mellan Stockholms stad, Parasport Sverige och Riksgymnasiet för Rörelsehindrade Stockholm. 

Här kan du ladda ner en broschyr om Satsa Elit. 


Elitidrottsskolan  

Din väg till världseliten 

Drömmer du om Paralympics? Är du beredd att ge allt för att tillhöra idrottsvärldens absoluta elit? Då är Elitidrottsskolan svaret på dina drömmar, din väg till världseliten! Den ska ge dig vägledningen som krävs för att nå Paralympics. 

Elitidrottsskolan har till syfte att hjälpa nästa generation av paraidrottare i Paralympiska idrotter till att bli 24-timmars elitidrottare. Med det syftar vi till att de ska få livspusslet att fungera samtidigt som träningen kan bedrivas fullt ut. Skolan tar in cirka 20 aktiva vart annat år och genomförs under en tre-årsperiod med cirka tre samlade utbildningsträffar per år.

Läs mer om Elitidrottsskolan på paralympics.se


Universitet och högskola 

Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Halmstad är ett Riksidrottsuniversitet. Här studerar bland andra parasimmerskan Agnes Kramer som kombinerar sitt idrottande med studier vid lärarprogrammet. Här berättar Agnes om sin utbildning. 

På Högskolan i Halmstad finns också programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv, som förbereder dig för en elitidrottskarriär och för livet efter karriären. Utbildningen är innefattar 180 hp fördelat på 4 års studier. Se ett klipp och läs en broschyr om programmet. 

 
Mittuniversitetet 
Mittuniversitetet erbjuder distanskursen Företagsekonomi för elitidrottare 30 hp. Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper i företagsekonomi utifrån praktiska frågor relaterade till deras egna förutsättningar som elitidrottare. Kursens ger även grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala begrepp och olika perspektiv på, samt problemställningar och problemlösningar inom företagsekonomiområdet. 

Mittuniversitetet erbjuder även distanskursen Träningslära parasport 7,5 hp. Denna kurs ger kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar träning och prestationsfaktorer som exempelvis uthållighet, snabbhet, styrka, det mentala, teknik, utrustning samt hälsofaktorer såsom skaderisk och sjukdomar. 

 
RIU Stockholm 
Elitidrottare som studerar på GIH eller KTH kan ansöka om att bli RIU-student. En RIU-student får god träningsmiljö, bra träningsmöjligheter och ett omfattande stöd för att göra det möjligt att kombinera elitidrott och studier. Läs en broschyr och ett pressmeddelande om denna utbildningsmöjlighet. 

 
Tränar- och lärarutbildningar i ämnet specialidrott  
Tre av landets Riksidrottsuniversitet erbjuder tränar- och lärarutbildning i specialidrott. Läs mer om respektive utbildning via länkarna nedan. 

 
Elitidrottsstipendium 
Elitaktiva som studerar på högskola/universitet uppmanas söka elitidrottsstipendium via RF. Stipendiaterna tilldelas 50 000 kronor i stöd för att kunna kombinera elitidrott och eftergymnasiala studier. Utövar detta ingår resursstöd, rådgivning, vägledning etc.