Hem / Om förbundet / Förbundsutveckling / Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående utvecklingsprojekt.

ParaMe
ParaPepp
Impossible Run
Tillsammans
Fler samarbeten


ParaMe - Hitta din träning.jpg

ParaMe

ParaMe är en webbplats där personer med funktionsnedsättning kan hitta möjligheter till idrott och träning. Webbplatsen besöker du på www.parame.se.

Varför finns ParaMe?

Vi vet att det kan vara svårt att hitta information om vilka idrottsföreningar som har träning för personer med funktionsnedsättning. Därför har Parasport Sverige tagit fram ParaMe som samlar träning för personer med funktionsnedsättning på ett och samma ställe. Det ska vara enkelt för dig att hitta träning!

Finansiering

ParaMe kan byggas upp tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden under 2019–2021. ParaMe kommer fortsätta även efter projekttiden är slut.

Sprid ParaMe

Vi har tagit fram en digital verktygslåda som innehåller mer information, affischer, flygblad, presentationer, bilder etc. Ladda gärna ned den och sprid ordet om ParaMe.

Vill du veta mer?

Kontakt: Elin Ström


ParaPepp

ParaPepp är digital träning som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att inspirera till motion och rörelse som går att göra hemma med få hjälpmedel.

Varför finns ParaPepp?

När coronapandemin bröt ut fick många träningar och idrottsaktiviteter ställas in. Många spenderade mycket tid hemma och behövde undvika att träffa andra människor. Därför skapade Parasport Sverige digitala träningspass för att ge fler möjlighet att träna trots att man är hemma.

Finansiering

ParaPepp har tagits fram tack vare finansiering från Radiohjälpen under 2020 och 2021. ParaPepp kommer fortsätta även efter projekttidens slut.

Vill du veta mer?

Kontakt: Alice Bergholtz


 

Impossible run

Impossible run är ett innovationsprojekt där Parasport Sverige tillsammans med ljudbyrån Efterklang: Part of Afry (tidigare Lexter) utvecklar ett ljudsystem som ska hjälpa längdhoppare med synnedsättning orientera sig längs löpbanan. Projektets webbplats besöker du på www.theimpossiblerun.se 

Varför finns Impossible run?

Längdhoppare med synnedsättning behöver idag en ledsagare med sig på löpbanan för att markera riktning och avsteg. Genom att forma ljudtunnlar i löpbanan vill projektet undersöka hur längdhopparna kan hoppa självständigt. I förlängningen kan det leda till att fler börjar idrotta och kan satsa på en elitidrottskarriär inom längdhopp. 

Finansiering

Impossible run finansieras av Innovationsmyndigheten Vinnova och drivs 2020–2021. Lösningarna som utvecklas i projektet kommer ligga till grund för fortsatt teknikutveckling inom elitsatsningar.

Vill du veta mer?

Kontakt: Hans Säfström

 


Tillsammans.jpg

Tillsammans

Tillsammans-projektet utvecklar ett helt nytt koncept för att introducera idrott, kost och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning, där vi fokuserar på hela familjer som målgrupp.

Varför finns Tillsammans?

Oftast är det lättare och roligare att träna och idrotta tillsammans med vänner och familj. I Tillsammans-projektet vill vi skapa möjligheter för barn och unga som har intellektuell funktionsnedsättning att träna tillsammans med familj och vänner. Det tror vi ger större potential att fortsätta idrotta och må bra hela livet.

Finansiering

Tillsammans-projektet finansieras under 2021–2024 av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Stiftelsen Marcus & Amalias minnesfond. Metoderna som tas fram i projektet kommer fortsätta användas även efter projektets slut.

Vill du veta mer?

Kontakt: Johanna Oskarsson

 


Fler samarbeten

Parasport Sverige deltar också i andra organisationers projekt.

 

Fritidsbanken

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar och lånar ut dem gratis, men parasportutrustning och fritidshjälpmedel är svårt att få in på grund av att den oftast är dyr att köpa in och har ett högt andrahandsvärde. Det gör att utbudet av parasportutrustning och fritidshjälpmedel är begränsat eller helt obefintligt på många fritidsbanker.

Under 2021–2024 driver Fritidsbanken en storsatsning för att utöka utbudet med parasportutrustning. Under projektet kommer Fritidsbanken i samarbete med bland annat Parasport Sverige att kartlägga utrustning som finns runt om i Sverige, och undersöka enklare sätt att låna ut utrustningen så att den kommer till användning och nyttjas av flera.

Läs mer om projektet på Fritidsbankens hemsida.

 

Rätt från början

Östersunds kommun har en tydlig strategi - "Ett Östersund för alla" – med fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället för full delaktighet. Kommunen tog ytterligare ett kliv i att sätta strategin till handling genom projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning”.

I samarbete med Parasport Sverige och Mittuniversitetet arbetar kommunen för att utveckla bra och verkningsfulla metoder för ökad tillgänglighet i idrottsarenor och andra aktivitetsytor. Projektet utgår från tidigare tillgänglighetsarbete som gjort i samarbete mellan kommunen och Parasport Sverige.

Rätt från början pågår under 2020–2021.

Läs mer om projektet på Östersunds kommuns hemsida. 

Vill ni samarbeta med Parasport Sverige?