Hem / Om förbundet / Förbundsutveckling / Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående utvecklingsprojekt.

ParaPepp
Tillsammans
Trygg Idrott

Fler samarbeten
Avslutade projekt


ParaPepp

ParaPepp är digital träning som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att inspirera till motion och rörelse som går att göra hemma med få hjälpmedel.

Varför finns ParaPepp?

När coronapandemin bröt ut fick många träningar och idrottsaktiviteter ställas in. Många spenderade mycket tid hemma och behövde undvika att träffa andra människor. Därför skapade Parasport Sverige digitala träningspass för att ge fler möjlighet att träna trots att man är hemma.

Finansiering

ParaPepp har tagits fram tack vare finansiering från Radiohjälpen under 2020 och 2021. ParaPepp kommer fortsätta även efter projekttidens slut.

Vill du veta mer?

Kontakt: Alice Bergholtz

 


Tillsammans

Tillsammansprojektet utvecklar ett helt nytt koncept för att introducera idrott, kost och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Varför finns Tillsammans?

Forskning visar att få barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning når upp till de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet och att hälsan inom målgruppen är låg. Statistiken visar även att det endast är fyra procent av personer med funktionsnedsättning som idrottar i en förening.

Att vara delaktig och aktiv i en idrottsförening ger en aktiv och meningsfull fritid, vilket i sin tur kan leda till bättre allmän hälsa. Tillsammansprojektet vill skapa möjligheter för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning att träna tillsammans med familj och vänner. Det tror vi ger större potential för att fortsätta idrotta och må bra hela livet.

Finansiering

Tillsammansprojektet finansieras under 2021–2023 av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond. Från 2023 finansierar även Postkodstiftelsen projektet. Metoderna som tas fram kommer fortsätta att användas efter projektets slut.

Tillsammans erbjuder:

  • Lättläst arbetsmaterial med bildstöd som vi kallar Hälsoutmaningen och handlar om fysisk aktivitet och kost (Hälsoutmaning | ParaMe).
  • Material för att skapa nyfikenhet och motivation till fysisk aktivitet (Inspiration | ParaMe).
  • Workshop för föräldrar och anhöriga där det finns utrymme att diskutera fysisk aktivitet och idrott i en förening med andra i liknande situationer.

Vill du veta mer?

Kontakt: Johanna Oskarsson

Nyhetsbrev: Ungefär en gång i månanden skickar Tillsammansprojektet ut ett nyhetsbrev. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Om du vill få nyhetsbrevet direkt i din inkorg kan du skriva upp dig här.

Trygg Idrott

Projektet Trygg Idrott arbetar för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar inom parasporten med personer med intellektuell funktionsnedsättning som den primära målgruppen.  

Varför finns projektet Trygg Idrott?

Idrotten är viktig, inte bara som fritidsintresse, utan det finns även en förväntan på att den ska vara fostrande. Idrotten ska inte bara handla om den idrottsliga biten utan även den sociala delen där trygghet ligger till grund. För att skapa en trygg idrott krävs ett aktivt och medvetet arbete. Inom projektet kommer det tas fram anpassat förebyggande material för att fler ska kunna arbeta för en tryggare parasport. 

Finansiering

Projektet finansieras under 2022/2023 av Riksidrottsförbundet. Materialet som tas fram i projektet kommer fortsätta att användas efter projektets slut. 

Vill du veta mer?

Kontakt: Sara DanielssonFler samarbeten

Parasport Sverige deltar också i andra organisationers projekt.

 

Fritidsbanken

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar och lånar ut dem gratis, men parasportutrustning och fritidshjälpmedel är svårt att få in på grund av att den oftast är dyr att köpa in och har ett högt andrahandsvärde. Det gör att utbudet av parasportutrustning och fritidshjälpmedel är begränsat eller helt obefintligt på många fritidsbanker.

Under 2021–2024 driver Fritidsbanken en storsatsning för att utöka utbudet med parasportutrustning. Under projektet kommer Fritidsbanken i samarbete med bland annat Parasport Sverige att kartlägga utrustning som finns runt om i Sverige, och undersöka enklare sätt att låna ut utrustningen så att den kommer till användning och nyttjas av flera.

Läs mer om projektet på Fritidsbankens hemsida.

 

Rätt från början

Östersunds kommun har en tydlig strategi - "Ett Östersund för alla" – med fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället för full delaktighet. Kommunen tog ytterligare ett kliv i att sätta strategin till handling genom projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning”.

I samarbete med Parasport Sverige och Mittuniversitetet arbetar kommunen för att utveckla bra och verkningsfulla metoder för ökad tillgänglighet i idrottsarenor och andra aktivitetsytor. Projektet utgår från tidigare tillgänglighetsarbete som gjort i samarbete mellan kommunen och Parasport Sverige.

Rätt från början pågår under 2020–2021.

Läs mer om projektet på Östersunds kommuns hemsida. 


Avslutade projekt

ParaMe - Hitta din träning.jpg

ParaMe

ParaMe är en webbplats där personer med funktionsnedsättning kan hitta möjligheter till idrott och träning. Webbplatsen besöker du på www.parame.se.

Varför finns ParaMe?

Vi vet att det kan vara svårt att hitta information om vilka idrottsföreningar som har träning för personer med funktionsnedsättning. Därför har Parasport Sverige tagit fram ParaMe som samlar träning för personer med funktionsnedsättning på ett och samma ställe. Det ska vara enkelt för dig att hitta träning!

Finansiering

ParaMe byggdes upp tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden under 2019–2021. ParaMe drivs nu vidare av Parasport Sverige efter projektets slut.

Sprid ParaMe

Vi har tagit fram en digital verktygslåda som innehåller mer information, affischer, flygblad, presentationer, bilder etc. Ladda gärna ned den och sprid ordet om ParaMe.

Vill du veta mer?

Kontakt: This is a mailto link
Impossible Run

Impossible Run var ett innovationsprojekt där Parasport Sverige tillsammans med ljudbyrån Efterklang: Part of Afry (tidigare Lexter) utvecklade ett ljudsystem för att hjälpa längdhoppare med synnedsättning orientera sig längs löpbanan. Projektets webbplats besöker du på www.theimpossiblerun.se 

Varför behövs detta?

Längdhoppare med synnedsättning behöver idag en ledsagare med sig på löpbanan för att markera riktning och avsteg. Genom att forma ljudtunnlar i löpbanan ville projektet undersöka hur längdhoppare kan hoppa självständigt. I förlängningen kan detta leda till att fler börjar idrotta och har möjlighet att satsa på en elitidrottskarriär inom längdhopp. 

Finansiering

Impossible Run finansierades av Innovationsmyndigheten Vinnova och drevs 2020–2021. Lösningarna som utvecklades i projektet kommer ligga till grund för fortsatt teknikutveckling inom elitsatsningar.

Vill du veta mer?

Kontakt: Hans Säfström