Hem / Om förbundet / Om oss / Hall of Fame

Hall of Fame

Parasportens yttersta hedersbetygelse

Medlemskap i Parasport Sveriges Hall of Fame utgör den svenska  parasportens yttersta hedersbetygelse till dess mest betydelsefulla idrottsutövare, ledare och tillskyndare, oavsett vilket specialidrottsförbund man varit verksam inom.

Parasportens Hall of Fame har till ändamål att
• Hedra de personer som genom sina idrottsliga prestationer och/eller ledarinsatser, eller på annat sätt har spelat en avgörande roll för den svenska och/eller internationella parasportens utveckling och berömmelse.
• Upprätta, bevara och tillgängliggöra historisk dokumentation om dessa personer och deras idrottsliga framgångar och/eller ledargärningar för eftervärlden.

Parasportens Hall of Fame omfattar hela den Svenska parasporten oavsett SF-tillhörighet inom RF.

Parasportens Hall of Fame administreras av Parasport Sverige.

Ansökan ska vara Parasport Sverige tillhanda senast den 31 december jämna år.

Stadgar för Parasportens Hall of Fame hittar du här

Kontakt

Har du frågor om Parasportens Hall of Fame? Kontakta Parasport Sveriges kansli på This is a mailto link