Hem / Nyheter från förbundet / Parasport Sverige stänger miljonprojekt

Parasport Sverige stänger miljonprojekt

Projektet Champa drevs under 2019–2020 och var ett historiskt steg för parasporten. Genom finansiering från Innovationsmyndigheten Vinnova och Riksidrottsförbundet har Parasport Sverige utvecklat nya metoder för att få fler in i parasporten.

Verksamheten har utvecklats i nära samarbete med tre pilotkommuner: Eskilstuna kommun, Östersunds kommun, och Malmö Stad. Även om projekttiden för Champa nu är slut fortsätter nu samarbetet mellan Parasport Sverige och de tre kommunerna.

Åsa Llinares Norlin, ordförande för Parasport Sverige, är stolt över vad förbundet uppnått:

– Champa har varit banbrytande. Vi har gett konkreta exempel på hur Parasport Sverige arbetar nytänkande och innovativt för att hitta nya vägar för personer med funktionsnedsättning.

Champa har bestått av två delar

Champa Arena där tillgängligheten på idrottsanläggningar undersökts med en ny, medskapande metod. Med hjälp av lokala referensgrupper med paraidrottare har tillgängligheten kartlagts direkt utifrån användarperspektivet. Modellen har lett till konkreta förbättringar på flera av kommunernas anläggningar.

Läs projektets metodmanual om tillgänglighet på idrottsanläggningar - Parasport Sverige – Manual för tillgänglighet 2021

Champa Lots där barn och unga med funktionsnedsättning matchats med en typ av aktivitetscoach, så kallad livsstilslots, med en egen funktionsnedsättning. Programmet fungerar som en typ av mentorskap, men med första fokus på vad barnet själv vill göra eller utmanas inom.

Läs projektets metodmanual om mentorskap genom kommunsamarbeten – Parasport Sverige – Förebilder i kommunsamarbeten 2021

Mer information om Parasport Sveriges projektsamarbeten:

Alice Bergholtz, This is a mailto link