Hem / Nyheter från förbundet / Parasport Sverige släpper unik rapport om parasportens samhällsvinster

Parasport Sverige släpper unik rapport om parasportens samhällsvinster

Idag släpper Parasport Sverige en rapport om det samhällsekonomiska värdet av parasport. Rapporten är genomförd av Nyckeltalsinstitutet och baseras på resultaten från en enkät till personer med funktionsnedsättning med olika träningsvanor.

Enkäten har besvarats av personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt intellektuell funktionsnedsättning och rapporten visar tydlig att investeringar i parasport leder till vinster såväl ur ett individperspektiv som ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Avsevärd skillnad i upplevd hälsa beroende på träning

Nästan 9 av 10 (85 procent) av de som tränar högintensivt uppger i enkäten att de har en tillfredställande fysisk hälsa. Bland de som inte tränar är det bara 15 procent som uppger att de har en tillfredställande fysisk hälsa.

Liknande siffror gäller den psykiska hälsan, där nästan 3 av 4 (74 procent) av de som tränar medel- eller högintensivt har en tillfredställande psykisk hälsa, mot knappt hälften (45 procent) av de som inte tränar.

Stora samhällsekonomiska vinster i parasportinvesteringar

Nyckeltalsinstitutet jämför enkätsvaren mellan två grupper: personer som tränar regelbundet och personer som inte tränar regelbundet. Om grupperna består av tio personer var syns högre sysselsättningsgrad och minskat assistansbehov i gruppen som tränar regelbundet, till ett beräknat samhällsekonomiskt värde på en miljon kronor per år.

Rapporten understryker att värdet är betydligt större ur ett långsiktigt perspektiv och möjligt uppemot en storleksordning på 500 000 kronor per år och person. Sammanslaget ett helt liv av idrottens hälsoeffekter, såväl fysiskt som psykiskt, blir dessa skillnader en mångmiljonfråga.

– Siffrorna kan inte bli tydligare, idrott leder till bättre folkhälsa. Men för att idrotten ska fungera oavsett utövarens funktionsförmåga behövs bättre samhälliga insatser och fler kunskapsbärare. Vinsterna av att investera i parasport är tydliga – låt oss faktiskt riva de hinder som skapar orättvisa förutsättningar för träning och idrottsutövande, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande för Parasport Sverige. 


Läs rapporten: Värt mer (2021) – Samhällsvinsterna av parasport

(OBS! Diagrammen i rapporten visas endast som bild och kan tyvärr inte läsas upp av skärmläsare. Föredrar du att läsa rapporten/diagrammen i en Wordfil var vänlig mejla This is a mailto link)