Hem / Nyheter från förbundet / Parasport Sverige lämnar över parafriidrotten till Svenska Friidrottsförbundet

Parasport Sverige lämnar över parafriidrotten till Svenska Friidrottsförbundet

Från och med den 1 januari 2022 inkluderas parafriidrotten i Svenska Friidrottsförbundet, med syftet är att göra friidrotten tillgänglig för ännu fler.

Inkluderingsprocessen har var varit ett nära samarbete mellan Parasport Sverige och Svenska Friidrottsförbundet, som pågått i två år. Vid årsskiftet går processen i mål, vilket innebär att Svenska Friidrottsförbundet övertar ansvaret att administrera och utveckla friidrott för personer med funktionsnedsättning.

– För att ge paraidrottare bästa möjliga förutsättningar är det viktigt att skapa full delaktighet och inkludering. Parasporten ska vara en självklar del i idrottsrörelsen – inte en särlösning. Nu lämnar vi över ytterligare en idrott till sitt naturliga hemförbund och det känns tryggt. Svenska Friidrottsförbundet har kommit långt och visat på ett proffsigt och dedikerat arbetssätt under hela i inkluderingsarbetet, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande för Parasport Sverige.

Svenska Friidrottsförbundets ambition är att väcka intresset hos föreningar och distriktsförbund för att inkludera fler som vill prova på idrotten.

– Svensk Friidrott är mycket positiva till att parafriidrotten kommer hem till vår organisation. Vi har som tydlig målsättning att verksamheten för de paraaktiva ska präglas av hög kvalité, ett inkluderande förhållningssätt och att varje engagerad person ska känna att de ständigt kan utvecklas, säger Johan Storåkers, ordförande för Svenska Friidrottsförbundet.

Idag bedriver omkring 60 friidrottsföreningar över hela landet verksamhet för personer med funktionsnedsättning och flytten från det ena förbundet till det andra innebär inga större skillnader för föreningarna eller de aktiva.

Svenska Friidrottsförbundets främsta fokus efter årsskiftet kommer att ligga på att stärka föreningar och distriktsförbund i att arbeta aktivt för att inkludera personer med funktionsnedsättning i friidrotten på lokal nivå. Det fortsatta samarbetet mellan Parasport Sverige och Svenska Friidrottsförbundet kommer att vara en nyckel för att lyckas med arbetet.

Läs om parafriidrott på Svenska Friidrottsförbundets hemsida

Sammanfattad information till föreningar och aktiva

Hitta parafriidrottsföreningar på ParaMe.se


Kontaktpersoner Parasport Sverige

Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige
This is a mailto link
070-497 84 23

Lisa Lundell, Idrotts- och Evenemangsansvarig Parasport Sverige
This is a mailto link
072-253 13 82

Kontaktpersoner Svenska Friidrottsförbundet

Johan Storåkers, ordförande Svensk Friidrott
This is a mailto link
070-940 78 75

Daniel Cortobius, projektledare parafriidrott
This is a mailto link
070-386 42 54