Hem / Nyheter från förbundet / Kungörelse: Norrbottens Parasportförbund kallar till årsstämma

Kungörelse: Norrbottens Parasportförbund kallar till årsstämma

Norrbottens Parasportförbund håller sitt årsmöte onsdag den 30 mars 2022.

Tid: Kl. 18.00
Plats: Idrottens Hus Luleå

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari 2022.
Separat kallelse/inbjudan skickas till berörda föreningar.

Utifrån den rådande samhällssituationen med restriktioner pga. covid-19 kan årsmötet komma att hållas helt eller delvis digitalt.

/Styrelsen

Inbjudan Norrbottens Parasportförbunds årsmöte 2022