Hem / Nyheter från förbundet / Folksam och Parasport Sverige investerar i hälsoprojekt för framtida medaljer
Syntolkning: Foto från Paralympics i Peking. Längdskidåkaren Zebastian Modin åker bakom guide Emil Jönsson Haag nedför en flack backe under ett lopp. Emil pratar in i sin mikrofon till Zebastian. Solen skiner och i bakgrunden syns låga tallar.

Folksam och Parasport Sverige investerar i hälsoprojekt för framtida medaljer

I ett unikt samarbete mellan Parasport Sverige, Folksam, Lunds universitet och Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) drivs projektet Säker och hälsosam parasport. Syftet är att förebygga skador och sjukdomar bland elitaktiva paraidrottare.

Idrottsrelaterade skador och sjukdomar är ett bekymmer inom all idrott. Framför allt orsakar dessa försämrad prestation och ohälsa hos den individuella idrottaren, men de är även en stor kostnad för hälso- och sjukvård samt för försäkringsbolag.

Flera upprepade studier visat att idrottare som deltar i Paralympics har en betydlig högre skadefrekvens jämfört med idrottare som deltar i OS. Vi vill kunna fortsätta konkurrera om medaljer på internationell nivå och det är därför av stor vikt att omedelbart vidta åtgärder samt arbeta långsiktigt med att förebygga idrottsskador och sjukdomar. Därav har projektet Säker och hälsosam parasport implementerats i Parasport Sveriges verksamhet genom ett samarbete med Lunds universitet, GIH och Folksam.

– Som idrottens försäkringsbolag vill vi på Folksam självklart vara med och förbättra möjligheterna för paraidrottare till snabbare och mer effektiv medicinsk hjälp vid skador. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en fortsatt framgångsrik svensk parasport och friskare atleter vilket känns väldigt bra, säger Lena Lindqvist, kundansvarig Folksam Idrott.

Speciellt framtagen app

Dels visar forskning att det saknas anpassade skadeförebyggande åtgärder för paraidrottare, dels kan paraidrottare ha andra fysiologiska förutsättningar som påverkar riskerna med träning. En intervjustudie visar att aktiva och tränare själva vill lära sig mer om hur man kan förebygga skador, sjukdomar och hur man kan förbättra sin hälsa.

Inför, och även under, Paralympics i Peking registrerar alla i den svenska truppen sin hälso- och träningsdata i en e-hälsoapplikation speciellt framtagen för paraidrottare. Idrottare som rapporterar in en skada eller sjukdom följs upp av någon i den medicinska funktionen och en sammanställning skickas varje vecka till respektive förbundskapten.

– Projektet ger bra idéer till uppföljning och åtgärder, säger Fredrik Uusitalo, Parasport Sveriges förbundskapten för längdskidåkning och skidskytte.

På sikt kommer även de idrottare som ska delta i de paralympiska spelen i Paris 2024 att inkluderas.