Hem / Nyheter från förbundet / Därför borde föreningen registrera sig på ParaMe

Därför borde föreningen registrera sig på ParaMe

Varje vecka registrerar sig nya föreningar på ParaMe.se. Parasport Sverige vill givetvis att så många som möjligt ska registrera sig och att sajten blir den självklara samlingsplatsen för parasportaktiviteter i Sverige.

Det ska vara enkelt att hitta idrottsföreningar och ju fler föreningar som är registrerade på ParaMe.se desto bättre blir sökresultat för personer som letar efter idrott. På senare tid har sajten utvecklats för att göra det ännu enklare och snabbare att hitta till föreningarna.

Fördelarna med registrering

Alla idrottsföreningar i Sverige är välkomna att registrera sig på ParaMe.se så länge de på något sätt kan inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Det finns många fördelar för föreningar att vara registrerad på sajten. Här är några exempel:

  • På ParaMe.se får föreningen en sida för att presentera sin verksamhet och kontaktuppgifter, vilket ökar möjligheterna att fler personer hittar till föreningen.
  • På sajten finns möjlighet att lyfta fram prova på-aktiviteter och andra evenemang som föreningen arrangerar.
  • Möjligheten till ytterligare synlighet för föreningen kan bli aktuell om föreningen har goda exempel som kan lyftas i artiklar och inspirerande intervjuer.
  • Genom att registrera sig och inkludera personer med funktionsnedsättning bidrar föreningen till att fler personer med funktionsnedsättning kommer i rörelse och mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Dessutom är det ett villkor för Svenska Parasportförbundets medlemföreningar som vill söka pengar i form av återstartsstöd att vara registrerade på ParaMe.se.


Ord från föreningar

"Det finns verkligen inga anledningar att inte registrera sig. Det är enkelt, kostnadsfritt och tar max fem minuter av er tid."
Mikael Fredriksson, ledare Kungsbacka Simsällskap.

"ParaMe är en riktigt bra sida och föreningar måste inse vilken nytta ParaMe faktiskt kommer att göra för idrotten och för hälsan hos personer med funktionsnedsättning."
Jennie Hedrén Hasselros, ledare Rullegruppen Kronoberg.

"Det är ett fantastiskt initiativ."
Tomas Lindgren, ordförande Lunds Karateklubb.


Registrera föreningen helt kostnadsfritt

Alla föreningar som kan inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet är välkomna att registrera sig i ParaMe. Registreringen är kostnadsfri och föreningarna behöver inte vara medlemmar i Svenska Parasportförbundet.

Registrera förening på ParaMe.se.