Hem / Nyheter från förbundet / Återstartsstöd från RF till Svenska Parasportförbundet

Återstartsstöd från RF till Svenska Parasportförbundet

Svenska Parasportförbundet har erhållit ett så kallat Återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Idrotten står inför extra utmaningar på grund av pandemin och stödet ska finansiera rekrytering, återrekrytering och möjligheten att behålla medlemmar.

Riksidrottsförbundet beskriver att stödet ska stimulera en återuppstart av verksamhet. Syftet är att citat "mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet". Stödet får inte gå till lön.

Under sommaren fick Svenska Parasportförbundets specialdistriktsförbund (SDF) svara på en enkät om vad som behövs för att återstarta verksamheten i föreningarna efter pandemin. Nästan hälften av distrikten svarade. Parallellt genomförde SDF Göteborg en enkätundersökning tillsammans med RF-SISU Västra Götaland. Svaren har varit ett bra underlag för att skriva en återstartsstödsplan.

Vad händer nu? 

Svenska Parasportförbundet kommer att fördela 1 miljon kronor till våra medlemsföreningar. Föreningarna söker stödet direkt via IdrottOnline. Det som krävs är en mycket kortfattad beskrivning av föreningens återstartsinsatser. En fast summa på 4 000 kronor per förening utbetalas inom en månad från ansökningstillfället. En förutsättning för att kunna få stödet är att föreningen är registrerad i ParaMe, som är parasportens rekryteringsplattform. Det krävs också att sökande förening är medlem i Svenska Parasportförbundet eller blir det senast den 31 oktober 2021. Sök din förenings stöd i IdrottOnline redan nu.

Utöver stöd till föreningar kommer även 440 000 kronor att fördelas till SDF. Stödet söks via Ansökningsverkstaden, med samma blankett som SDF och idrottskommittéer (IK) använder för att söka Utvecklingsstöd (barn och ungdom- & vuxenidrott). Blanketten ska skickas till This is a mailto link. Stödet ska användas till att stödja medlemsföreningar med att komma igång med verksamhet som legat på is, återrekrytera utövare, tränare och ledare samt nyrekrytera. Kontakta gärna Ansökningsverkstaden för att få tips, råd och stöd för hur dessa satsningar kan se ut.

Utöver detta kommer Svenska Parasportförbundet att lägga ytterligare resurser inom följande områden: 

 • ParaMe stärks genom att:  
 1. utveckla verktyget på fler språk än svenska - för att kunna nå fler, och
 2. sprida ParaMe till fler föreningar som erbjuder parasport, både inom vårt eget SF och andra.
 • Idrottskommittéerna ges stöd för att återstarta arbetet i sina respektive idrotter.
     
 • Skapa engagemang i föreningar, SDF och IK genom möjlighet att söka medel för regionala och lokala aktiviteter i samband med nationella/internationella tävlingar (t.ex. Special Olympics Games i Malmö i juni 2022 och mästerskapen i vinterparasport i Östersund och Åre 2021–2023).

  • Våra nationella och internationella tävlingar Special Olympics Games och mästerskapen i vinterparasport används som kanal för att stärka och sporra engagemanget i såväl SDF som föreningar. SDF och idrottskommittéer kommer att kunna söka pengar för att genomföra ett antal “Inför SO-Games- eller inför vinter-VM i Östersund/Åre-aktiviteter”. Aktiviteterna kan vara uppvisning av idrott samt tillfällen för träning och tävling. Syftet är att marknadsföra huvudtävlingarna samtidigt som fler blir aktiva. En eller flera kval-tävlingar kan genomföras som inför-aktivitet. Återstartsstödet kan användas till resebidrag för att kunna delta på Special Olympics Games eller mästerskapen i vinterparasport som deltagare, ledare eller funktionär.

  • Som del i att återrekrytera samt nyrekrytera fler ledare, tränare och funktionärer kan stödet användas till utbildning, nätverksträffar, seminarier och gästprogram för involvering av lokala och regionala politiker och samarbetsorganisationer.

  • Mer information om ansökan till Inför SO-Games och vinter-VM-aktiviteter” skickas direkt till ordförande i SDF och IK.