Hem / Nyheter från förbundet / Nyhetsarkiv / Sista chansen att söka fonder och stipendier

Sista chansen att söka fonder och stipendier

Är du aktiv inom parasport? Då har du chans att söka en rad olika fonder och stipendier senast den 1 juni.

Bengt Holléns Idrottsfond

Fonden vänder sig till ledare med mångårig och gagnerik verksamhet bakom sig inom Parasport Sveriges specialidrottsdistriktsförbund. Deadline för ansökan är 1 januari och 1 juni.

Inez Lundblads fond

Fondens ändamål är att främja idrott för personer med en funktionsnedsättning inom ramen för Parasport Sveriges verksamhet, främst personer med en synnedsättning.
Deadline för ansökan är 1 januari och 1 juni.

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Två kvinnliga och två manliga individuella elitidrottare folkbokförda i företrädelsevis landskapet Ångermanland och Stockholms län, utses årlingen.
Deadline för ansökan är 1 juni.

Åke Westlanders Minnesfond

Fonden vänder sig till idrottande ungdomar med en funktionsnedsättning, 10-17 år, främst de som utövar parasport på breddnivå.
Deadline för ansökan är 1 januari och 1 juni.