Hem / Nyheter från förbundet / Framtidens elitidrottsprogram klubbat

Framtidens elitidrottsprogram klubbat

Under Riksidrottsmötet beslutades ett nytt idrottsövergripande elitidrottsprogram. Parasport Sverige, Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté samordnar tillsammans elitidrottsstödet, som nu får ytterligare kraft att utvecklas vidare.

– Vi är glada för beslutet. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är redan nu en tydlig part i arbetet med Elitidrottsprogrammet 2.0 och kommer att fortsätta utveckla det paralympiska elitarbetet för framtiden tillsammans med RF och SOK, säger Patrik Modin, förbundsstyrelsen för Parasport Sverige.  

Det nya elitidrottsprogrammet, #elitidrott2030, innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för att stärka satsningen på idrott och utbildning, samt elitidrottsnära forskning tillsammans med tränar- och utbildningsinsatser.

Här är hela listan över vad #elitidrott2030 innebär:

  • Nya resurser till förbund och landslag för att genomföra och/eller utveckla önskad internationell verksamhet och specifikt stötta aktiva från junior till senior, skapa ett utökat internationellt tävlande, fler gemensamma läger samt deltagande på flera världscuptävlingar.

  • En stärkt långsiktig och strategisk ledningsfunktion i SF som jobbar med utvecklingsfrågor bortom nästa mästerskap samt tillser att rätt kompetens säkras för det mera operativa ledningsarbetet i landslagen.

  • En förbättrad social situation för internationella elitidrottare, där en målinriktad satsning kan göras med bättre privatekonomi, bättre uppföljning av hälsan inklusive stöd från specialister inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap, och därmed i större trygghet.
  • En starkare koppling till idrottsforskning som är tillräckligt bra, verksamhetsnära och användbar för elitidrotten. Detta ska i sin tur skapa kvalificerat kompetensstöd till tränare och andra ledare på flera områden.

  • Ett förstärkt och utvecklat tränar- och ledarutvecklingsprogram som bygger på verksamhetsnära elitidrottsforskning.

  • Adekvata och förstärkta utvecklingsmiljöer för aktivas träning och matchning, i kombination med utbildningsmöjligheter (med möjligheten att genomföra en dubbel karriär) på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

  • Kompetenta och närvarande tränare för unga aktiva i den mest kritiska utvecklingsfasen efter gymnasiet då kraftfull progression av träning/satsning är nödvändig och kritiska livsval behöver göras.

  • Ett ”centralt” stödsystem för utveckling av individer och lag, med en satsning mot världstoppen som är synkroniserat och ger tillräckligt stöd för flera idrotter/aktiva.

Läs mer om #elitidrott2030.