Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Karin Olsson-Sandberg

Vilka frågor brinner du för?

Att alla oavsett funktionsförmåga ska ges möjligheten till en aktiv livsstil. Personer med funktionsnedsättning är mer inaktiva än övriga befolkningen. Jag brinner därför för att alla inom målgruppen ska kunna idrotta utifrån vilja och egna förutsättningar.

Vad har du för tidigare erfarenheter?

Jag arbetar i Stockholm stad, idrottsförvaltningen, sedan 1998. Har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med idrottsfrågor kopplat till prioriterade grupper. Sedan 15 år tillbaka är mitt huvuduppdrag att på strategisk nivå möjliggöra en aktiv fritid, på kort- och lång sikt, för personer med funktionsnedsättning.

Arbetar förvaltningsövergripande med barn och funktionsrättsfrågor. Har även brett nätverk inom staden och länet. Till exempel samordnar jag ett stadsövergripande nätverk ”Fritid för alla” vars uppdrag är att erbjuda barn och unga en aktiv fritid. Där är parasport naturligtvis en viktig del.

Vad har du för bakgrund?

Jag är utbildad friskvårdskonsulent. Har arbetslivserfarenhet av att arbeta för/med personer med intellektuell funktionsnedsättning, syn- och rörelsenedsättning. Arbetat på gruppbostad/daglig verksamhet. Under majoriteten av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetet med prioriterade målgrupper. Utbildad inom LSS och SoL.

Beskriv dina kvalifikationer som styrelseledamot

Jag har många års erfarenhet av breddidrott för personer med funktionsnedsättning. Har flerårig erfarenhet av strategiskt arbete på kommunnivå.

Vad kommer du bidra med till svensk parasport?

Har cirka 15 års erfarenhet av att utveckla anpassad och inkluderad motions-/breddverksamhet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har jag arbetat särskilt fokuserat med då det är den största målgruppen till antalet personer. Har ett extra fokus på att fortsätta att sätta IF-gruppen på kartan i Stockholm stad.

Har många års arbetserfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete vilket kan vara en tillgång nu när förbundet framöver ska arbeta ännu mer långsiktigt.

Publicerad:

Uppdaterad: