Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Åsa Edlund

Vad har du för bakgrund och tidigare erfarenheter?
Jag arbetar sedan snart fyra år som ortopedingenjör och har sedan tidigare arbetat som lärare i matematik och idrott. Vad gäller egen idrott har jag spelat handboll i princip hela mitt liv fram tills pandemirestriktionerna tillfälligt satte stopp för det. Mina ledarerfarenheter innefattar, förutom mitt tidigare jobb som lärare, att jag under en tid var del i ledarstaben kring Team Sweden i rullstolshandboll. Dessutom har jag erfarenhet av styrelsearbete på samtliga nivåer och olika SF inom svensk idrott.

Beskriv dina kvalifikationer som styrelseledamot?
Påläst, engagerad, aktiv och tar plats på ett positivt sätt skulle nog andra svara om jag frågade. Själv ser jag mig som en tydlig, rak och prestigelös styrelseledamot som är nyfiken på att höra andras synvinkel vilket jag tycker är viktigt i styrelserummet.

Vad kommer du bidra med till svensk parasport?
Erfarenhetsmässigt tror jag att jag med min breda erfarenhet av styrelsearbete inom svensk idrott kan vara en tillgång nu när parasporten allt mer ska inkluderas i övriga SF. Även min professionella bakgrund rent yrkesmässigt tror jag kan vara en tillgång eftersom jag dagligen möter personer från målgruppen och kan inspirera dem till rörelse och en aktiv fritid.

Vilka frågor brinner du för?
Att ge alla individer en möjlighet till en aktiv livsstil. Med tanke på att andelen personer med funktionsnedsättning som når rekommendationen om minst 30 minunters måttlig till hög fysisk aktivitet per dag är avsevärt lägre (55 procent) än hos övriga befolkningen (68 procent) är detta speciellt viktigt för denna målgrupp. Jag brinner därför för att alla inom målgruppen ska få chansen att idrotta på sin egen nivå och enligt sin egen ambition. Här finns mycket att göra gällande exempelvis hjälpmedel, ledsagning och tillgänglighet som för många paraidrottare kan utgöra externa hinder.

Publicerad:

Uppdaterad: