Hem / Följa / Nyheter / Information om corona

Information om corona

Aktuellt:

Den 9 februari 2022 avvecklades de allra flesta restriktionerna med anledning av coronaviruset. Det innebär för idrottsrörelsens del att det inte längre finns några begränsningar för idrottsevenemang, t.ex. maxantal i publik, vaccinationsbevis eller avstånd.

Tidigare information:

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller restriktioner till följd av covid-19. Detta innebär att vi i dagsläget inte satt några specifika restriktioner eller förhållningssätt i någon av våra verksamheter.


Besök Riksidrottsförbundets hemsida för de senaste nyheterna om pandemin och hur den påverkar idrottsrörelsen.Idrottskommittéer

Svenska Parasportförbundet representerar våra idrotter genom idrottskommittéer. All verksamhet som arrangeras av dessa tillhör Svenska Parasportförbundet. Vi uppmanar alla som har möjlighet att vaccinera sig. Deltagande i alla våra verksamheter är frivillig. Vi kräver inga intyg på att någon är vaccinerad och för heller inga register på detta. Vår hållning är därför att inte utesluta någon person från någon verksamhet på grund av vaccination. För ledare och deltagare som inte är vaccinerade gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Landslag och utvecklingslag

Svenska Parasportförbundets landslag och utvecklingslag tillhör Svenska Parasportförbundet. Vi uppmanar starkt alla som har möjlighet att vaccinera sig då det innebär betydligt enklare uttagning vid tävling och träning utomlands. Vi kräver inga intyg på att någon är vaccinerad och för heller inga register på detta. Vår hållning är därför att inte utesluta någon person från någon verksamhet på grund av vaccination. För ledare och deltagare som inte är vaccinerade gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Parasportdistrikt och idrottsföreningar

Ansvar för verksamheter och aktiviteter som arrangeras av parasportdistrikt eller idrottsföreningar lyder under sina egna organisationer. Detta innebär att Svenska Parasportförbundet inte bestämmer över huruvida dessa behandlar frågan om covid-19.

Riksidrottsförbundets bedömning är att det är möjligt för en förening att ställa upp vaccination som villkor för att delta i verksamheten (all verksamhet eller viss verksamhet) om deltagaren är vuxen. Det är viktigt att föreningen vid ett sådant villkor behandlar alla medlemmar i föreningen eller i den aktuella träningsgruppen lika (jfr 8 kap. 8 § RF:s stadgar). Det är också viktigt att föreningen innan beslutet om ett villkor om vaccination funderar dels om det är ett relevant villkor utifrån hur föreningen bedriver sin verksamhet (eller den aktuella verksamheten), dels om det finns mindre ingripande åtgärder som når samma syfte. Det kan till exempel handla om verksamhetens organisering, tydliga uppmaningar och olika hygienrutiner.

Folkhälsomyndighetens rekommendation till ovaccinerade vuxna är just en uppmaning till enskilda. Det är inte en uppmaning till verksamheter.


Tips och råd från medicinskt ansvariga gällande paraidrottare

Personer som inte är vaccinerade och/eller är i riskgrupp ska iaktta särskild försiktighet. Det finns dock inte krav på att någon ska kontrollera om dessa förhållningsorder följs. Majoriteten av paraidrottare är inte i riskgrupp. Försiktighetsåtgärder med avstånd och handsprit bör fortsatt iakttas i samhället. Dessvärre kan även vaccinerade personer både bli sjuka och smitta andra.

Läs mer om Riksidrottsförbundets bedömningar, tolkningar och rekommendationer gällande coronavirusets påverkan på idrottsrörelsen.

Arrangörer och evenemang

Från och med den 1 december 2021 införs restriktioner för inomhusevenemang som inte använder sig av vaccinationsbevis. 

Orsaken till de nya åtgärderna är att Folkhälsomyndigheten befarar att smittspridningen av covid-19 kommer att öka kommande veckor och menar att risken för smitta är betydligt högre inomhus än utomhus.

Restriktionerna gäller alltså enbart vid följande fall:

 • Inomhus och tävling eller uppvisning (dvs. ej träning, läger, årsmöten eller liknande)
 • Gäller enbart besökande publik (dvs. ej utövare/aktiva idrottare, ledare/coacher, funktionärer/volontärer)
 • Gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (se förtydligande nedan gällande vad som räknas som detta)

Är en idrottstävling alltid en offentlig tillställning?

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du istället för att ansöka om tillstånd göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer information finns på Polismyndighetens webbplats.

Svenska Parasportförbundets rekommendationer till arrangörer

Exakt hur restriktionerna kommer att se ut för de evenemang som inte använder sig av vaccinbevis är dock inte bestämt i nuläget. Därför är Svenska Parasportförbundets rekommendationer till arrangörer som ska genomföra tävlingar att helst välja alternativ A eller B av följande tre alternativ:

 1. Kontrollera vaccinbevis för besökande publik (kräver vakter/volontärer vid samtliga ingångar).

 2. Kontrollera att ingen publik får tillgång till idrottstävlingen, utan endast ackrediterade idrottare/ledare/funktionärer med koppling till tävlingen (kräver volontärer vid samtliga ingångar). Det räknas då enligt ovan definition egentligen ej som offentlig tillställning. Dock rekommenderar vi att arrangörer vid större evenemang med många deltagare ändå gör en kostnadsfri anmälan till polisen för att få deras bedömning.

 3. Vidta andra säkerhetsåtgärder såsom avstånd/utrymmen mellan publik/besökare, hygienstationer etc. OBS! Här måste arrangören hålla sig uppdaterad om exakt hur detta ska ske, då det ännu inte finns någon tydlig information om detta. Gör en anmälan till polisen om offentlig tillställning för att få slutliga besked om huruvida de planerade åtgärderna är godkända.Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"