Gå till innehåll
Parasport Norrbotten
Parasport Norrbotten

Projektstöd IF: Go Para

Nu har din idrottsförening chans att öppna upp verksamheten för fler och rekrytera och inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten. I satsningen Go Para erbjuder vi idrottsföreningar ekonomiskt stöd för att arrangera prova-på-aktiviteter för målgruppen. På vägen får ni utbildning i parasportens grunder och hjälp att planera verksamheten.

Vi erbjuder nu projektstöd för idrottsföreningar som vill öppna upp sin verksamhet och välkomna personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

För att underlätta starten får ni guidning och kunskapsstöd av RF-SISU Norrbotten och Parasport Norrbotten.

Idrotten ska vara öppen för alla, men personer med funktionsnedsättning är starkt underrepresenterad inom idrotten. Pandemin slog extra hårt mot målgruppen. Med ert engagemang kan du och din förening ge fler möjlighet till en aktiv fritid i gemenskap med andra.

Vilka föreningar kan ansöka om stöd?

Idrottsföreningar i Norrbotten som inte når målgruppen alls, eller de som idag har få utövare med funktionsnedsättning och vill rekrytera fler.

Så här funkar det

 1. Besluta i styrelsen att ni vill ansöka om projektstöd.
 2. Utse en person som är ansvarig för satsningen ”Go Para”.
 3. Gör en intresseanmälan/ansökan i IdrottOnline. Beskriv kort vad ni vill åstadkomma och gör en enkel planering för projektet.
 4. Ni får utbildning i parasportens grunder och kring olika funktionsnedsättningar.
 5. Ni detaljplanerar projektet och får hjälp i processen av RF-SISU Norrbotten tillsammans med Parasport Norrbotten.
 6. Föreningen genomför 5 tillfällen med prova-på-verksamhet för målgruppen.
 7. Starta upp en ny träningsgrupp, eller inkludera de nyrekryterade i befintliga träningsgrupper.

Hur stort är stödet?

Föreningen kan få upp till 10 000 kr beroende på satsningens omfattning.

Ansökan/intresseanmälan

Sista ansökningsdag är 30 april 2024.

Ansökan görs via föreningens IdrottOnlinesida. Använd formuläret Projektstöd IF 2023–2024 Go Para.

Frågor

Besvaras av idrottskonsulent Anne Meriläinen. Länk till annan webbplats.

Fundera på: Hur ser det ut i din förening?

Vi behöver sänka trösklarna och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att delta i idrott. Fundera på hur det ser ut i din förening.

 • Vilken kunskap har ni om funktionsnormer och idrott för personer med funktionsnedsättningar/Parasport?
 • Har ni ett aktivt arbete med idrott för personer med funktionsnedsättningar?
 • Vad finns det för möjligheter att utveckla din förening för att välkomna, rekrytera och integrera personer med funktionsnedsättningar?
 • Vilka förebilder finns som kan inspirera fler personer med funktionsnedsättning att delta i idrott?
 • Hur kan ni med enkla medel anpassa era lokaler och träningar för att passa fler?
 • Har du själv haft svårt att delta i någon aktivitet på grund av fysiska eller psykiska begränsningar? Hur kändes det?

Här kan du läsa mer om parasport och idrott för personer med funktionsnedsättning. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2024-02-23

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Våra partners