Hem / Kontakt / Styrelse

Styrelse

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan förbundsmöten. Styrelsens uppgift är att bedriva verksamheten enligt stadgarna och förbundsmötets beslut om till exempel strategi och verksamhetsplan. Styrelsens fulla uppdrag står skrivet i förbundsstadgarna.