Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser (stå)


Parasport Sverige tävlingsbestämmelser/spelregler innebandy (stående spelare)

Tävlingssäsong
Tävlingssäsong 1 juli – 30:e juni.

Övergripande bestämmelser
Parasport Sveriges Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. Här kan ni läsa om dessa Parasport Sverige följer Svenska Innebandyförbundets regler med förtydliganden och undantag av det som beskrivs nedan.

Spelregler

Spelformer
Parasport Sverige tillämpar både spelformen 6v6 (målvakt + 5 utespelare) samt 4v4 (målvakt + 3 utespelare). Spelare som är 15 år eller yngre ska använda skyddsglasögon i linje med Svenska Innebandyförbundets regler. Läs mer här

Matchtid
All speltid är löpande speltid enligt MUST, d.v.s. klockan stannas vid mål, utvisning, straff och tecken (domartecken att stanna klockan).

6v6
SM = 2 x 20 min Special Olympics nationella spel = 2 x 15 min
Övriga tävlingar = enligt arrangörens förutsättningar

4v4
Special Olympics nationella spel = 2 x 10 min
Övriga tävlingar = enligt arrangörens förutsättningar

Planstorlek
6v6: 40 x 20 m
4v4: 12 x 20 m

Att arrangera en tävling Sanktionsansökan Inför varje tävling ska tävlingsarrangören skicka in en sanktionsansökan för att få tillstånd att arrangera tävlingen. Här kan du hämta hem ansökan  Ansökan skickas in till det distrikt (SDF) där tävlingen sker som sedan skickar in det till Parasport Sverige där innebandykommitté ansvarar för att granska inkomna ansökn ingar.

Tävlingsjury och protester
Läs mer om allmänna tävlingsbestämmelser:

Klassindelning
Tävlingar inom Parasport Sverige stående innebandy kan arrangeras i någon av följande klasser

Paraklass, för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning (U), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N), rörelsenedsättning ( R) alt. synnedsättning (S) förutsatt att kriterierna för minsta funktionsnedsättning uppfylls (se nedan).

Special Olympics, för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning (U) . Inom Special Olympics - klassen säkerställs att tävlingarna blir så jämna som möjligt med hjälp av så kallad divisionering, vilket innebär att deltagande lag delas in i grupper om 3 - 8 lag baserat på kön, ålder och prestationsnivå.

Notera att det finns vissa anpassningar i reglerna när det är spel i Special Olympics - klass. Dessa regler kan du läsa om här.  

Anmälan
Deltagande förening ska skriftligen anmäla vilka spelare som ska användas i aktuell tävling enligt följande blankett (egen blankett med motsvarande uppgifter kan användas) Ladda hem blanketen här Ytterligare spelare kan anmälas under tävlingens gång på samma blankett.

Tävlingslicens
I följande tävlingar ska deltagarna inneha Parasport Sveriges tävlingslicens:

 • Landslagsspel
 • SM
 • Special Olympics internationella tävlingar
 • I övriga tävlingar där arrangören så beslutar

Läs mer om hur ni gör för att söka licens.

Domarkompetens
Domare ska ha genomgått domarutbildning inom Svenska Innebandyförbundet.

Matchrapport
I samband med varje match skrivs en matchrapport. Använd följande blankett för att skriva din matchrapport För att möjliggöra uppföljning från Parasport Sveriges innebandykommitté ansvarar arrangören för arkivering av matchrapporten under ett års tid.

Vilka spelare kan delta?
Minsta funktionsnedsättning En förutsättning för att delta i tävlingar enligt dessa regler är att deltaga ren har en "minsta funktionsnedsättning" enligt definitionen nedan:

 • S (spelare med syn nedsättning ) och U (spelare med intellektuell funktionsnedsättning) Enligt Parasport Sveriges riktlinjer för klassindelning
 • R (spelare med rörelse nedsättning ) Enligt Parasport Sveriges Riktlinjer för klassindelning *
 • N (spelare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – NPF) En fastställd NPF - diagnos enligt Parasport Sveriges Riktlinjer för klassindelning

Här kan ni läsa mer om klassindelningarna

Ledsagare
Vissa spelare kan, för att det ska vara möjligt att delta, behöva ledsagare. I de fall som deltagande föreningar bedömer att det finns behov av ledsagare ska detta anmälas i god tid innan tävlingens start till tävlingsarrangören som sedan beslutar om det är ok. Föreningen har skyldighet att, för varje spelare som bedöms behöva ledsag are, ge arrangören en väl underbyggd motivering till detta.

Ledsagaren kan under inga omständigheter delta aktivt i spelet utan ska endast möjliggöra att den aktiva spelaren kan delta. Ledsagare får inte använda innebandyklubba.


* undantag för ledstelhet:
Ledstelhet

Axel  Framåt uppåtböjning till max 135 grader eller stel led i någon position
Armbåge Sträckdefekt på minst 45 grader eller stel led i någon position
Handled Stel led
Höft Böjning sträckning inskränkt minst 60 grader eller stel led
Knä Sträckdefekt på minst 30 grader eller stel led i någon position
Fotled Stel led

Föreningstillhörighet
Endast spelare medlem i en förening ansluten till Parasport Sverige kan delta i förbundets tävlingar (undantag kan ges till utländska lag eller vid rekryteringstävlingar) . För att kunna kontrollera en spelares föreningstillhörighet är föreningarna skyldiga at t ha ett uppdaterat medlemsregister ( förslagsvis IdrottOnline). Medlemsregister ska kunna visas upp vid förfrågan från tävlingsarrangören.

Möjligheten att slå ihop lag med spelare från olika föreningar
I syfte att främja utveckling av viss verksamhet kan det , till vissa tävlingar , vara möjligt att slå ihop lag med spelare från olika föreningar för att få ihop tillräckligt med spelare. Exempel på hur detta kan tillämpas är:

 • Att skapa damlag
 • Att skapa Special Olympics - lag
 • Att skapa lag riktade till en viss ålderskategori, exempelvis barn och ungdom

Innan lag kan sättas ihop enligt ovan krävs ett godkännande från

 • Inblandade föreningar
 • Aktuell tävlingsarrangör
 • Parasport Sverige innebandykommitté

Vidare ska aktuellt distrikt där föreningarna hör hemma informeras.

Övergångar
Det är endast möjligt för spelare att byta förening under perioden 1/6 - 31/8. Reglerna för övergångar (med undantag för fönster enligt ovan) specificeras i Parasport Sveriges Representationsbestämmelser, kap. 5. Läs mer om representationsbestämmelsena här 

Använd följande blankett för övergångar

Obehörig spelare
Om föreningen använder sig av en obehörig spelare, exempelvis en spelare som inte tillhör den egna föreningen, en spelare som inte uppfyller minsta funktionsnedsättning , etc. kan detta bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar, 14 kap, 2 § punkt 9, alt. punkt 16. Brott mot detta ska anmälas i första steg till det SDF som föreningen tillhör (kopia till innebandykommittén) i enlighet med RF:s stadgar, 14 kap, 8 § som i samarbete med innebandykommittén utdömer ev. straff. I steg två är det Parasport Sveriges innebandykommitté som utgör bestraffningsorgan. Mall för att göra en anmälan hittar du här

Ledare
I de fall ledare uppfyller krav på minsta funktionsnedsättning, samt finns med på anmälningsblanketten, är det ok att delta i matcher. Föreningar ska dock alltid ha minst en ledare tillgänglig  id sidan av planen

Uppdaterad: 26 SEP 2017 11:26

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
SKF

Officiella leverantörer

Scandichemma
GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link