Hem / Driva och utveckla / Stöd till distrikt

Stöd till distrikt

Utvecklingsstöd

Svenska Parasportförbundet fördelar årligen ett utvecklingsstöd. Detta är ekonomiska medel som syftar till att utveckla parasporten. De som kan söka bidraget är såväl Svenska Parasportförbundets distriktsförbund som idrottskommittéer, men även andra aktörer/organisationer som på olika sätt driver utveckling för parasport.
 

Återstartsstöd

För att återstarta verksamheten igen efter coronapandemin finns pengar som Svenska Parasportförbundets distriktsförbund och idrottskommittéer kan söka. Återstartsstöd kan sökas till och med den 31 oktober 2022.

Ansökan

Ansökan för utvecklingsstöd och återstartsstöd görs via nedan blankett. Spara ner blanketten, fyll i er ansökan och skicka den till This is a mailto link.

För att skicka in en ansökan används denna blankett.

För att ge stöd och råd i processen från planering till ansökan och genomförande av utvecklingssatsningar har Parasport Sverige infört en så kallad ansökningsverkstad. Du når den via mejl: This is a mailto link

Vill du veta mer?