Hem / Driva och utveckla / Idrottsförbund / Om inkluderingsprocessen

Inkludering av idrotter 

Inkluderingen av Svenska Parasportförbundets idrotter till andra Specialidrottsförbund är en pågående process. Det sker enligt processen beskriven i ett antal steg.  

Insteget – det första steget Lokala och regionala arbetsgrupper utför pilotprojekt, samt arbetsmöten/dialoger på SF-nivå. Rapportering i Parasportförbundets inkluderingsprocess.  
Steg 1

Teckna avsiktsförklaring att "undersöka förutsättningarna för 'SF' att från Parasport Sverige överta 'idrott' för personer med funktionsnedsättning." Styrgrupp bildas. 

Steg 2  I projekt- och arbetsgrupper, se över processer, aktiviteter och system. Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla para-verksamheten och verka för att fler personer med funktionsnedsättning börjar i idrotten för såväl motion, social verksamhet, glädje, bredd och elit. 
Steg 3  Säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar enligt ovan.  
Steg 4   Överlämning enligt avtal från Parasportförbundet till övertagande av SF. 
Steg 5   Uppföljning av avtal, samt utvärdering genom SF-dialog med RF och Parasportförbundet.

En översikt över var vi står idag 

Idrott Inkluderingsfas
Innebandy Det första steget – insteget 
Skidor Det första steget – insteget 
Boccia Det första steget – insteget 
Mattcurling  Steg 1
Sportskytte Steg 1 
Rullstolsdans Steg 1 
Fotboll Steg 2
Friidrott Steg 2
Judo Steg 5
Bordtennis Steg 5
Simning Steg 5
Styrkelyft Steg 5
Goalball Inga aktiva projekt med annat SF i nuläget. 
Paraishockey  Inga aktiva projekt med annat SF i nuläget.
Rullstolsrugby Inga aktiva projekt med annat SF i nuläget. 
Snöskolöpning Inga aktiva projekt med annat SF i nuläget. 
Showdown Inga aktiva projekt med annat SF i nuläget. 

Vill du veta mer?