Hem / Driva och utveckla / Förening / Sök projektstöd

Vi stöttar er utvecklingssatsning 

Projektstöd IF är namnet det bidrag som tidigare kallats "Idrottslyftet". 

Det betyder att Svenska Parasportförbundets föreningar kan ansöka om stöd för olika utvecklingssatsningar via sin hemsida IdrottOnline. 

Främst vill vi bevilja satsningar som olika sätt gör att fler barn och unga ska kunna och vilja bli del en förenings kontinuerliga verksamheter – det vill säga rekrytering! 

Projektstöd IF kan ge bidrag till olika verksamhetskostnader, men mer sällan rena personal- eller höga arvodeskostnader. Fast vid sidan av rena kostnadsbidrag vill vi gärna att föreningar söker andra stöd av förbundet – till exempel att utforma och skriva ner en ansökan, men även i satsningens genomförande. 

Kontakta gärna Svenska Parasportförbundet eller något av våra distrikt, kan vi tillsammans bästa sätt både skapa och genomföra en satsning 

Notera: 
- Att ansökan om bidrag lämnas via föreningens sida IdrottOnline.  

  • Att satsningen huvudsakligen ska syfta till utveckling och aktivitet för de som är 7–25 år. 
  • Att ambitionen är att jobba med ”rullande ansökan”, där en ansökan ska besvaras inom max 30 dagar 

Exempel det vi prioriterar är: 

  • Projekt som leder till att fler barn-, ungdomar- och unga vuxna med synnedsättningar eller de med mer omfattande funktionsnedsättningar blir idrottsaktiva. 
  • Ökade/nya möjligheter att tävla anpassad nivå, t.ex. för nya aktiva  

Andra möjligheter att ansöka om medel ur Projektstöd IF: 

Kontakta gärna ert RF/SISU-distrikt för att lyssna till de vilka satsningar de kan bevilja medel för. Till exempel bidrag för inköp av parasportmaterial. 

Fler stödformer 

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd. 

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd. 

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål. Kontakta handläggaren på ert distriktsidrottsförbund, så kan de hjälpa er att hitta fler finansiärer. 

Vill du veta mer?