Hem / Driva och utveckla / Förening / Återstartsstöd

Återstartsstöd till föreningar

Svenska Parasportförbundet har erhållit stöd från Riksidrottsförbundet för att återstarta verksamheten. Hösten 2021 tilldelades en miljon kronor och nu kommer omgång två, våren 2022, med ytterligare 1,25 miljoner kronor våren 2022. 


Höstens omgång av stödet pågår fortfarande
och innebär att varje förening som ansöker om medel får 4 000 kronor för valfri återstartsaktivitet. Höstens stöd går fortsatt att söka till och med den 31 maj 2022.  


Ny omgång av återstartsstöd

Omgång två av återstartsstödet går att söka från och med 10 mars 2022. Föreningar kan ansöka om upp till 20 000 kr totalt. Man kan välja en eller flera av följande punkter att söka för: 

  • Som stöd till föreningsmedlemmars tävlingskostnader (anmälningsavgifter och rese-/övernattningskostnader).

  • Som stöd till föreningsmedlemmars licenskostnader.

  • Aktivitet(er) som lockar föreningsmedlemmar tillbaka till träningarna (till exempel öppna samlingar med lockande aktiviteter).

  • Aktivitet(er) som inspirerar föreningens ledare till att engagera sig på träningarna (till exempelutbildningar för sekretariat, domare, ledare, klassificeringsutbildning, ledar-kickoff och annat).

  • Stöd till hyra av lokaler för träning och tävling.  

Omgång två av återstartsstödet går att söka till och med den 31 oktober 2022.

Hur föreningar söker stödet

Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline. Den person som i IdrottOnline innehar rollen ”Idrottsmedel firmatecknare” har tillgång till att göra ansökan. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund som guidar er genom ansökningsprocessen.  Om ni har frågor om IdrottOnline kontaktar ni deras support 


Krav för att få söka stödet 
 

  • Föreningen är medlem i Svenska Parasportförbundet.
  • Föreningen är registrerad på Svenska Parasportförbundets rekryteringssida ParaMe.se. Registrera föreningen här om ni inte redan har gjort det.

Återrapportering

Föreningen är skyldig att återrapportera hur pengarna har använts. En återrapport skickas till Svenska Parasportförbundet:

Omgång 1: senast den 1 september 2022 i IdrottOnline.
Omgång 2: senast den 31 december 2022 i IdrottOnline.

Vill du veta mer?