Hem / Driva och utveckla / Förening / Återstartsstöd

Återstartsstöd till föreningar

Svenska Parasportförbundet har erhållit stöd från Riksidrottsförbundet för att återstarta verksamheten. Hösten 2021 tilldelades en miljon kronor och våren 2022 tilldelades ytterligare 1,25 miljoner kronor.
 

Omgång 1 av återstartsstödet

Höstens omgång av stödet är fortfarande sökbart och innebär att varje förening som ansöker om medel får 4 000 kronor för valfri återstartsaktivitet. Höstens stöd går att söka till och med den 31 oktober 2022. Först till kvarn gäller om dessa medel skulle ta slut.

Omgång 2 av återstartsstödet

Uppdatering 21/6-2022

Pengarna för återstartsstödets omgång 2 är slut och är därmed inte längre sökbara för föreningar. Återstartsstöd omgång 1 är fortfarande öppen för föreningar som inte har sökt detta stöd. En ny omgång av återstart (omgång 3) öppnar för ansökningar efter sommaren.

Omgång två av återstartsstödet gick att söka från och med den 10 mars 2022 till dess att medlen tog slut. Först till kvarn gällde. Föreningar kunde ansöka om upp till 20 000 kr totalt. Man kunde välja en eller flera av följande punkter att söka för: 

  • Som stöd till föreningsmedlemmars tävlingskostnader (anmälningsavgifter och rese-/övernattningskostnader).

  • Som stöd till föreningsmedlemmars licenskostnader.

  • Aktivitet(er) som lockar föreningsmedlemmar tillbaka till träningarna (till exempel öppna samlingar med lockande aktiviteter).

  • Aktivitet(er) som inspirerar föreningens ledare till att engagera sig på träningarna (till exempelutbildningar för sekretariat, domare, ledare, klassificeringsutbildning, ledar-kickoff och annat).

  • Stöd till hyra av lokaler för träning och tävling.

 

Hur föreningar söker stödet

Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline. För att kunna ansöka behöver du ha behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". Föreningen behöver även ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund som guidar er genom ansökningsprocessen.  Om ni har frågor om IdrottOnline kontaktar ni deras support 


Krav för att få söka stödet 
 

  • Föreningen är medlem i Svenska Parasportförbundet.
  • Föreningen är registrerad på Svenska Parasportförbundets rekryteringssida ParaMe.se. Registrera föreningen här om ni inte redan har gjort det.

Återrapportering

Föreningen är skyldig att återrapportera hur pengarna har använts. En återrapport skickas till Svenska Parasportförbundet:

Omgång 1: senast den 31 december 2022 i IdrottOnline.
Omgång 2: senast den 31 december 2022 i IdrottOnline.

Vill du veta mer?