Hem / Driva och utveckla / Utbildning

Utbildning inom parasport

Ska din föreningen starta upp paraverksamhet? Ska en paraidrott inkluderas i förbundet? Vill du fördjupa dina kunskaper inom parasport?

Parasport Sverige har utbildningar som vänder sig till föreningar, idrottsförbund, anläggningsägare och tränare.  

Parasport Sverige erbjuder sex utbildningar varav fyra är introduktionsutbildningar och två är fortsättningsutbildningar. Våra utbildningar är:  

  • Ett gott bemötande. 
  • Tillgänglighet på idrottsanläggningar.  
  • Klassificering modul 1 grund.  
  • Klassificering modul 2 fortsättning.  
  • Parasportmedicin modul 1 grund.  
  • Parasportmedicin modul 2 fortsättning.

 

Andra utbildningar

Utöver de utbildningar vi erbjuder inom Parasport Sverige har SISU idrottsutbildarna, tillsammans med Parasport Sverige, tagit fram en gratis och webbaserad utbildning Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning. 

Om du är nyfiken på Grundutbildning för tränare, där det finns en valbar parasportmodul, kan du läsa mer på SISU Idrottsutbildarnas hemsida eller kontakta närmaste RF-SISU-distrikt.  

 

Utbildningsmaterial 

Barn och unga med synnedsättning har inte alltid tillgång till en inkluderande idrottsundervisning eller till en aktiv fritid. Därför har Parasport Sverige tillsammans med Synskadades Riksförbund, SRF, Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm tagit fram material som vänder sig till olika målgrupper. 

Materialen kan användas som inspiration i arbetet med att öka barns och ungas inkludering i skolidrotten och att hitta rörelseglädjen i vardagen. 

Här har vi samlat vårt utbildningsmaterial för barn och unga med synnedsättning