Hoppa till sidans innehåll

Vision Pjäshallen 2007-2014


Under början av 2008 erhöll vi medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla ett Regionalt Integrerat idrotts- och utvecklingscentrum i Pjäshallen. Göteborgs Handikappidrottsförbund påbörjade arbetet under 2008 med centrat genom att anställa en idrottskonsulent/projektledare. En förstudie till att skapa ett utvecklingscenter gjordes och en del viktiga kontakter etablerades.
 
Idén från GHIF:s sida var från början att få till stånd ett Utvecklingscentrum för Synskadeidrott (UtvC SYN) och att etablera det bästa nätverket med spetskunskap inom idrott, pedagogik, tillgänglighet och medicin för personer med olika synnedsättningar.
 
Ett huvudmål var också att utveckla de olika idrotterna för personer med olika synnedsättningar inom träningsmetodik, teknik, ledarskap och träningslära, både för breddidrott och för dem som satsar på att bli elitidrottare inom ett större geografiskt område.
 
En annan viktig del med idén att skapa ett Utvecklingscentrum för personer med olika synnedsättningar var att skapa möten mellan idrottare inom ett större upptagningsområde och med det ge en möjlighet för homogena möten mellan idrottare.
 
Under 2009 gjordes en ansökan till SHIF, som behandlades under början av 2010. GHIF fick påpekanden på en del i ansökan som måste korrigeras och arbetas vidare med innan man kan få lov att driva ett Utvecklingscentrum för Syn i Pjäshallen. SHIF ansåg att ansökan var mer av en avsiktsförklaring än en ansökan utifrån de av SHIF/SPK:s styrelse fastställda kriterierna. För att SHIF / SPK:s styrelse skall kunna handlägga ansökan vidare behövs uppgift om vidtalade samarbetspartners, inte endast tilltänkta. Vidare behövs en finansieringsplan med tänkt startdatum och budget som sträcker sig över 3 år.
 
I Sverige finns det relativt få personer med funktionsnedsättningar och när man begränsar sig till att endast jobba med personer med olika synnedsättningar, så blir utbudet ännu färre. GHIF har under åren som gått sedan 2008 inventerat behov och möjligheter och kommit fram till att man inte skall begränsa sig till synnedsättningar utan göra alla skadegrupperna delaktiga i projektet om ett Integrerat Idrottscenter där handikappidrott och övrig idrott kan mötas. Förbundet har en vision om att framförallt profilera den västsvenska idrotten i ett första skede.
 
Under 2010-2011 togs ett förslag till organisations- och verksamhetsplan fram. Ett förslag togs fram för finansiering  inom vilka ämnesområden man har intentioner att bedriva forskning och utveckling. GHIF bjöd också in tilltänkta samarbetspartners till Pjäshallen för möten och dessa har tagit med sig frågan till sina organisationer.
 
På grund av att SHIF just nu utreder sin position i olika Utvecklingscentrum, stagnerade arbetet på GHIF något under hösten 2011. SHIF har fortfarande inte klargjort sin ställning i de olika Utvecklingscentrum som finns och har funnits runt om i Sverige.
 
GHIF har under 2012-2013 arbetat vidare på egen hand, initierat kontakter med och inlett ett samarbete med IKI (Institutionen för Kost- & Idrottsvetenskap) på Göteborgs Universitet. Vi har också gått med i en referensgrupp med Göteborgs Idrott- och Föreningsförvaltning och Västsvenska Idrottsförbundet där olika SDF tillsammans arbetar fram riktlinjer för att idrotten i Västsverige skall bli mer tillgänglig för alla.
 
Arbetet med att göra Pjäshallen till ett Regionalt Integrerat Idrottscenter där handikappidrott och övrig idrott kan mötas kommer att fortskrida under 2014.
Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:36 Skribent: Anna Carin Ahlquist
Västra Götalands
Parasportförbund

drivs med
stöd av
  
Logotyp "Med stöd från Västra Götalandsregionen"
 
   

 
Parasport Sverige
utgörs av
 

Parasport Sveriges Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Parasport Sveriges andra kanaler

Facebookch-twitter
YoutubeInstagram

Postadress:
Västra Götalands Parasportförbund
Pjäshallen, Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Besöksadress:
Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631431893, +4631432256
E-post: kansliet.vg@paraspor...