Hoppa till sidans innehåll

Göteborgs Parasportförbunds policy mot trakasserier inom idrotten


Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittén tog under hösten 2012 fram en policy om Sexuella Övergrepp inom idrotten i linje med RF:s policy om Sexuella Övergrepp inom idrotten.

 

Policy mot sexuella trakasserier

Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte trakasserarens motiv.

2001 antog Riksidrottsförbundet en policy mot sexuella trakasserier. Den uppdaterades 2005.

2011 antog Riksidrottsförbundet en särskild policy mot sexuella övergrepp, den stödjer Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté följer RFs policy mot sexuella trakasserier och i ett tillägg framhåller Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté följande:

Aktiva och ledare med en funktionsnedsättning – barn, ungdomar eller vuxna – ska alltid känna sig trygga och vara förvissade om att de aldrig ska behöva bli sexuellt trakasserade på grund av hjälp i en fysisk beroendeställning eller på grund av en svag integritetskänsla.

Uttalande mot sexuella trakasserier

Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté har en unik kunskap om aktiva och idrott för personer med en funktionsnedsättning. Vi och hela idrottsvärlden vet att sexuella trakasserier förekommer mot barn, ungdomar och vuxna. Det är inte acceptabelt och måste förhindras.

Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier. Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté behöver också göra ett tillägg för de barn, ungdomar och vuxna som på grund av en funktionsnedsättning står i en särskild beroendesituation såsom situationen med personligt stöd och hjälp utgör. Vissa aktiva behöver stöd för att förflytta sig från rullstol till bil, buss, i och ur bassäng, upp och nedför trappor med mera. Några aktiva behöver stöd för att klara sin hygien och behöver därför hjälp med dusch och toalettbesök. Andra aktiva kan ha behov av stöd för att bevara sin integritet såsom till exempel vissa personer med en intellektuell nedsättning.

I samtliga dessa fall kan en beroendesituation uppstå eller en integritetsgräns suddas ut.

Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté ska genom information till och utbildning av ledare, funktionärer och aktiva utövare arbeta för och skapa en idrottsgemenskap där sexuella trakasserier inte förekommer.

Uppdaterad: 08 NOV 2016 13:39 Skribent: Anna-Carin Ahlquist
Västra Götalands
Parasportförbund

drivs med
stöd av
  
Logotyp "Med stöd från Västra Götalandsregionen"
 
   

 
Parasport Sverige
utgörs av
 

Parasport Sveriges Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Parasport Sveriges andra kanaler

Facebookch-twitter
YoutubeInstagram

Postadress:
Västra Götalands Parasportförbund
Pjäshallen, Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Besöksadress:
Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631431893, +4631432256
E-post: kansliet.vg@paraspor...