Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Dags att söka Idrottslyftet 2015

18 NOV 2014 09:30
Ansökan insänds 15 december 2014 – 15 februari 2015.
 • Skapad: 18 NOV 2014 09:30

Under år 2015 fördelar Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) medel till medlemsföreningarna under förutsättning att regeringen beslutar tilldela idrotten Idrottslyftsmedel.

 

Våra krav är att de föreningar som söker Idrottslyftet är anslutna till IdrottOnline, söker LOK-stöd och har skickat in föreningsrapporten till SHIF/SPK för 2014.

Huvudinriktningen, 50 %, är att utveckla verksamheten så att ungdomarna väljer att idrotta längre upp i åldrarna upp till 25 år. I övrigt beaktas följande: 

 •  Rekrytera, behålla och utveckla/utbilda      aktiva och ledare
 •  
 • Öppna upp för nya verksamheter och      tävlingar
 •  
 • Medverka till samarbete med andra      föreningar/organisationer
 •  
 • Aktivt arbeta för      inkludering/integrering till övriga idrottsrörelsen

 Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i RFs ”Idrotten vill”, SHIF/SPKs värdegrund och barnens rätt i samhället .

Sätt upp mål som kan utvärderas t.ex. ”Vi ska rekrytera 10 nya idrottare”. ”Vi ska arrangera en ny tävling med minst 50 startande”. ”Vi ska starta en ny verksamhet som medverkar till att 15 ungdomar mellan 17 och 25 år är kvar i föreningen längre”.

Börja med ett steg, utvärdera och ta sedan nästa steg. Tänk igenom vad föreningen orkar med.

 • Det är inte möjligt att söka medel för föreningens ordinarie verksamhet.
 • Det är inte möjligt att söka medel för att anställa personal.
 • Det är inte möjligt att söka medel för personlig utrustning.

 Så här söker man

 Observera att ni som sökt och fått medel för 2014 måste redovisa detta projekt innan ni kan söka för 2015. Logga in på er sida i IdrottOnline och trycka på fliken för Idrottslyftet för att komma till redovisningsblanketten.

 För att söka medel ur Idrottslyftet måste föreningen vara ansluten till IdrottOnline Klubb, se www.idrottonline.se. När ni är anslutna till IdrottOnline Klubb kommer ni att kunna logga in på er egen sida och söka via den.

 Har ni frågor? – Kontakta IdrottOnline supporten, http://idrottonline.se/support/

 Där kan ni ladda ner ”Lathund för Idrottslyftet” och kontakta supporten via ”Ärendeformulär för förening”

 Frågor ang. själva ansökan besvaras av Kerstin Brodin, SHIF/SPK, 08-699 62 60, This is a mailto link

 
Paketlösningar 

SHIF/SPK erbjuder alla medlemsföreningar att söka för egna projekt och erbjuder dessutom fyra ”paket” d.v.s. projektidéer som varje förening kan använda sig av och söka medel för:

 

Behålla ungdomar längre upp i åldrarna upp till 25 år, 50 000 kronor

 •  Framställ en verksamhetsplan för ungdomar mellan 17 och 25 år
 •  Anpassa träningar och tävlingar att stimulera åldersgruppen
 •  Skapa aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål
 •  Rekrytera nya ungdomar
 •  Utbyte/samarbete med andra föreningar
 •  Införskaffande av utrustning för aktiviteterna (dock inte personlig utrustning      

Föreningens satsning på inkludering/integrering, 20 000 kronor

 • Framställande av en verksamhetsplan
 • Satsning på inkludering/integrering
 • Föreningsbesök
 • Budgetera för Inkludering/integrering
 • Dialog med andra föreningar för ev. samgående

Tjejprojekt, 30 000 kronor

 • Framställande av en verksamhetsplan
 • Satsningar riktade speciellt till tjejer
 • Rekrytering och utveckling av idrott för tjejer
 • Rekrytering och utveckling/utbildning av kvinnliga ledare
 • Satsning på individuella idrotter och/eller lag 

 Rullstolsrugby, 75 000 kronor, inkl. 1-2  rullstolsrugbystolar

 • Framställande av en verksamhetsplan
 • Satsning på rullstolsrugby
 • Rekrytering av aktiva och ledare
 • Utrustningsinköp, 1-2 rullstolsrugbystolar
 • Utbyte med andra föreningar t.ex. tränare, träningar

 

 

Andra möjligheter att ansöka om medel ur Idrottslyftet:

DF
Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet

Stöd för samverkan mellan idrottsföreningar och skola/andra organisationer ges av respektive Distriktsförbund (DF) t.ex. Stockholms Idrottsförbund.

 

Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer

 Denna satsning syftar till att få tillgång till idrottslokaler och arenor samt att dessa anpassas. Stödet kan högst uppgå till 50 % av investeringskostnaden. Utöver det måste förening eller annan finansiär, till exempel kommun, satsa minst lika mycket. Kontakta ert lokala DF, t.ex. Skånes Idrottsförbund, för mer information.

 

SISU-distrikt

Utvecklingsprocesser

SISU-idrottsutbildarnas distrikt stimulerar till föreningarnas utvecklingsprocesser i enlighet med ”Idrotten vill". Vänd er till ert lokala SISU-distrikt, t.ex. SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

Läs gärna mer om ovanstående möjligheter:

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/.

Skribent: Anna Carin Ahlquist
Västra Götalands
Parasportförbund

drivs med
stöd av
  
Logotyp "Med stöd från Västra Götalandsregionen"
 
   

 
Parasport Sverige
utgörs av
 

Parasport Sveriges Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Parasport Sveriges andra kanaler

Facebookch-twitter
YoutubeInstagram

Postadress:
Västra Götalands Parasportförbund
Pjäshallen, Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Besöksadress:
Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631431893, +4631432256
E-post: kansliet.vg@paraspor...