Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsinriktning 2019-2021


Övergripande mål 1:  
Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse 

1.   Vi (Parasport Sverige) bidrar i utvecklingen av den moderna föreningen där paraidrottaren har en självklar plats i svensk idrottsrörelse.  

 • Erfarenheter och kunskap från inkluderingsarbetet delas med alla berörda.
 • Flera ledare och tränare med funktionsnedsättning är engagerade i föreningarna.

 

2.   Vi arbetar för att parasporten i Sverige syns på alla nivåer och arenor inom svensk idrottsrörelse. 

 • Kommunikationsinsatser planeras, koordineras och genomförs tillsammans.

 

3.   Vi driver politiska frågor om parasportens särskilda villkor i hela landet. 

 • SDF och föreningar får stöd i sitt politiska arbete från den nationella nivån.
 • En påverkansplan för att 10% av de offentliga medlen för idrott ska gå till Parasport tas fram.

 

4.   Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att vara en del av och samverka med.

 • Parasport Sverige samarbetar med funktionsrättsrörelsen, högskolor och universitet, idrotten samt andra relevanta samarbetspartners och organisationer.
 • Parasporten är skickliga i att sälja sponsorskap till företag.

Övergripande mål 2:  
Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning.
 

1.   Vi gör det enkelt och roligt att vara med och ha en aktiv livsstil genom hela livet. 

 • Parasport Sverige är en brygga mellan olika idrottsförbund i syfte att varje person ska finna sin idrott.
 • Vår rekrytering är aktiv och relevant och görs tillsammans med övriga SF. Start Your Impossible Camp är en motor i utvecklingen.
 • Projekten ”ParaMe”, Special Olympics School Days, ”Jag vet” och ”Jag kan” genomförs och kommuniceras i svensk idrottsrörelse.

 

2.   Vi bidrar till utveckling av nya former för träning och tävling för personer med funktionsnedsättning inom hela den svenska idrottsrörelsen. 

 • Den påbörjade inkluderingen av Parasportförbundets idrotter fortsätter och kvalitetssäkras.
 • Parasport Sverige samarbetar med olika samhällsaktörer för teknisk utveckling inom paraidrott.
 • Special Olympics World Winter pregames (pre – SOWWG) i Åre och Östersund 2020 och SOWWG i 2021 driver arbetet med utveckling av idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige.

 

3.   Vi utvecklar breddidrott såväl som elitidrott.


Övergripande mål 3: Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i Paralympics och andra internationella parasporttävlingar  

1.   Vi erbjuder paraelitidrottare bästa möjliga stöd i deras satsning. Ambitionen skall vara att öka idrottarnas ekonomiska förutsättningar att satsa på idrotten. 

 • Paralympiska trupper förbereds till Paralympiska spel i Tokyo, Beijing och Paris.
 • Parasport Sverige söker sponsorer för och stödjer utveckling av Paralympiska idrottare genom det samordnade elitidrottsstödet.
 • Paraelitidrottares särskilda utmaningar ska lyftas fram i debatten.

 

2.   Vi utvecklar paraelitidrotten genom att bidra i utvecklingen av tränarutbildning.

 • Parasport Sverige deltar i utveckling av elittränarutbildning tillsammans med SOK, andra SF, RF/SISU idrottsutbildarna samt universitet och högskolor. 

 

3.   Vi driver det paralympiska arbetet med engagemang och delaktighet från samtliga paralympiska idrottsförbund. 

 • Paralympiska Specialidrottsförbund har ett tydligt inflytande över Sveriges Paralympiska Kommitté.

 

4.   Vi driver den svenska idrottens intressen på internationella arenor för paraidrott. 

 • Parasport Sverige fortsätter sitt arbete att representera och påverka beslut på internationella parasportarenor. 
Uppdaterad: 28 NOV 2019 14:29 Skribent: Örjan Andersson
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss påInstagram

Bildarkiv

Idrottshjälpmedel

Sponsorer

Länsförsäkringar

Idrottsutbildningar

Sisu idrottsutbildarna

Andra kanaler

ch-twitter Youtube 

Postadress:
Västerbottens Parasportförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress:
Kungsgatan 89
903 30 Umeå

Kontakt:
Tel: 0705280543
E-post: vasterbotten@paraspo...

Se all info