Hoppa till sidans innehåll

Arkiv strategi 2020


Strategi 2020 är samlingsnamnet för Parasport Sveriges strategiska arbete med sikte på år 2020. Den togs fram genom omfattande diskussioner med och mellan Parasport Sveriges medlemsföreningar, deras medlemmar samt distrikten och antogs på förbundsmötet 2015. På den här sidan presenteras strategin, dess olika delar och hur arbetet fortskrider (se menyn till vänster).

Strategi 2020 består av en vision och sju fokusområden som tillsammans beskriver vad vi vill uppnå. Under respektive fokusområde finns i sin tur ett antal aktiviteter som beskriver hur vi ska uppnå det.

Vision:

Bättre idrott för fler - tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva

Fokusområden:

  1. En stark förmåga att rekrytera och behålla
  2. En effektiv organisation för parasport
  3. En röst för anläggningar och redskap för alla
  4. Ett starkt varumärke och en stark ekonomi
  5. En garant för utveckling av parasport
  6. En internationellt framgångsrik idrott
  7. En stark position i samhället

 

Bakgrund:

Strategi 2020 är resultatet av ett antal olika steg:

Hösten 2014 - Bred föreningsdialog, ca 280 föreningar lämnar synpunkter 

Jan-feb 2015 - Alla SDF genomför möten kring strategin för sina medlemsföreningar

Feb 2015 - Strategiträff med representanter från föreningar och distrikt

Maj 2015 - Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015-2017 antas på förbundsmötet

Aug 2015 - Intervjuer med representanter och grupperingar på olika nivåer inom Parasport Sverige genomförs som grund för en handlingsplan 

Sep 2015 - Resultatet av intervjuerna presenteras för styrelsen och ett förslag till handlingsplan (dvs aktiviteter) tas fram. I samband med detta görs mindre justeringar i strategin.

Okt 2015 - Handlingsplanen antas av Parasport Sveriges styrelse

Dec 2015 - Aktiviteterna i handlingsplanen tidssätts 

Från 2016 och framåt kommer det att ske löpande rapportering kring hur arbetet fortskrider och vilka aktiviteter som genomförts. Detta går enklast att göra här via hemsidans respektive arbetspunkt.

 

Hur vi jobbar: 

Utöver de sju fokusområdena har även ett antal punkter fastställts kring hur vi förhåller oss till planen och varandra inom organisationen under arbetets gång:

All textmaterial är tagit ifrån www.parasport.nu/Strategi2025/Strategi2020/

Uppdaterad: 23 JUL 2019 12:52 Skribent: Örjan Andersson
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss påInstagram

Bildarkiv

Idrottshjälpmedel

Sponsorer

Länsförsäkringar

Idrottsutbildningar

Sisu idrottsutbildarna

Andra kanaler

ch-twitter Youtube 

Postadress:
Västerbottens Parasportförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress:
Kungsgatan 89
903 30 Umeå

Kontakt:
Tel: 0705280543
E-post: vasterbotten@paraspo...

Se all info